Blogg

Sida 2

Utan väderskydd stannar Stockholm

20 sep 2017

Rubriken är naturligtvis aningen överdriven, men om man ser till de enorma projekt och nybyggnationer som just nu pågår och som planeras i Stockholm – både privata och av större entreprenörer – så förstår man att väderskydd har en väldigt stor roll i att de slutförs. Kort sagt, Sverige och Stockholm har ett nordiskt klimat och det innebär att vi har fyra årstider där främst vintern och hösten är svåra att handskas med och som gör att olika projekt blir svårare att genomföra.

Vi har – tyvärr – inte fördelen av att ha sol året om, men trots det så måste vi bygga bostäder, vi måste bygga sjukhus, vi måste bygga skolor och detta framförallt i Stockholm som är den stad som expanderar mest i Sverige – och nästan mest i hela Europa. I Stockholm kan man således inte säsongsjobba och bygga saker under vår/sommar och därefter låta olika byggen ligga i dvala under vintern för att sedan återupptas så fort snön smält.

Nej, och där kommer väderskydd in i bilden. Väderskydd är helt enkelt som ett extra tak som monteras över arbetsplatsen och över ställningarna där byggarbetarna utför sina förvärv och det gör dels deras jobb säkrare – man minskar risken för halkolyckor – dels behagligare i och med att de slipper bli blöta och framförallt så säkerställer man kvaliteten på deras jobb. Ska man gipsa eller gjuta en platta så kan man helt enkelt inte riskera att det kommer in onödigt väta i projektet och det är alltså där ett bra väderskydd den ultimata lösningen.

Även sett till byggnadens framtida status så fyller ett väderskydd en stor funktion. Menas med detta; ett projekt i Stockholm där man fuskat med sitt väderskydd riskerar att drabbas av framtida fukt- och vattenskador som en direkt orsak av detta och det här är – tyvärr – vanligare än vad man tror. Vanligare och totalt onödigt, ska man tillägga. Att hyra och få ett bra väderskydd installerat är nämligen ingen större kostnad och det är av den anledningen väldigt konstigt att frågan inte tas på allvar av byggherrar och entreprenörer i Stockholm.

Projektet blir effektivare, säkerheten bättre och slutprodukten kommer att klara sig utan exempelvis kostsamma fuktskador. Kort sagt, ställningar och väderskydd är absolut nödvändigt i vårt svenska klimat.

Väderskydd för privatpersoner

Det här tankesättet går även utmärkt att applicera till de hemmaprojekt som pågår runt om i Stockholm och här rekommenderas att man i samband med att man hyr ställningar även ser till att montera väderskydd över dessa. Ska du exempelvis måla om så är detta inte direkt något som du kan göra i regnet och har du otur så kan ett sådant vara väldigt ihållande – något som leder till ytterligare en minuspost i budgeten efter som att du kommer att få hyra ställningen under en längre tid.

Med ett rejält väderskydd hade du – trots regnet – kunnat måla ditt hus i Stockholm. Kostnaden är marginell i jämförelse med att förlänga hyran för en ställning och med tanke på hur nyckfull den svenska sommaren är så skulle många tjäna på att inte chansa och välja bort ett väderskydd.

Olika typer av fasader

16 sep 2017

Olika fasader kommer med vitt skilda egenskaper och krav på underhåll och omvårdnad. Har du en träfasad kan du räkna med att en fasadrenovering kommer behöva göras en eller ett par gånger under fasadens livstid. Har du en fasad av tegel kan du istället slappna av då det knappast finns särskilt mycket underhåll att utföra.

Nu är kanske en fasadrenovering inte något som skrämmer dig. En fasad i trä är något som många anser både vara vackrast och mest praktiskt att bygga huset med. Vilken fasad passar dig bäst?

Plastfasader

Plastfasader är ganska ovanliga att se i Sverige. Desto vanligare är det i områden med svåra väderförhållanden, där kusterna längs USA och Kanada är exempel. Kusterna i Sverige, vid Göteborg eller Stockholm till exempel, utsätts knappast för samma typer av väder.

Den som funderar på att skaffa en plastfasad behöver knappast lägga tid eller dyra pengar på fasadrenoveringar. Hård PVC eller vinyl har en livslängd på över ett sekel och kräver inget underhåll alls. Nackdelen med en plastfasad är estetiken. De allra flesta anser helt enkelt att plastfasader inte är lika vackert som trä- eller tegelfasader. En annan fördel med dessa är att alger och mögel har svårt att få fäste. Därutöver är de möjliga att återvinna.

Tegelfasad

Hus med tegelfasader är inte ovanligt att se. Särskilt vanligt är det kanske i förorter till större städer som till exempel Stockholm. Med det sagt går de att se över hela landet och inte bara i större städer som just Stockholm eller Göteborg. Ett hus med tegelfasad får en alldeles egen stil som skiljer sig mycket åt från exempelvis träfasader.

I likhet med plastfasader kräver tegelfasader knappt något underhåll. Det som kan behöva göras är att skrubba ytan med såpvatten och en borste om man vill fräscha upp fasaden något. Någon komplett fasadrenovering är det inte tal om ifall man har tegel.

Stenfasad

Gotland har uppmärksammats för sina många hus med stenfasader. Troligen har de byggts för att efterlikna de många kyrkor av sten på som finns på ön. Hus med stenfasader kan hittas i Stockholm, Göteborg och andra städer också, men Gotland har uppmärksammats just för det stora antalet stenfasader som finns där.

Att ha en stenfasad kommer med både för- och nackdelar. Den största fördelen är kanske att det är mycket svårt att slita ut. Det har en mycket lång livslängd och står pall mot hårt väder. Nackdelarna är till exempel att det är ganska dyrt, tungt och svårt att arbeta med.

Behöver du komma i kontakt med någon erfaren och kunnig som kan fasadrenovering? Läs mer här.

Ett pooltak ger mervärde

10 sep 2017

Ser man till en dröm som många svenska husägare när och har gemensamt så handlar det om att installera en pool på sin baksida. Ett projekt som ofta stannar just där och det är sällan denna dröm förverkligas; något som kommer av flera anledningar. Dels så tycker man att det är för dyrt. Dels så anser man att det handlar om en för kort säsong då sommaren i Sverige är den enda tiden som en pool kan användas och som ett tredje argument så pekar man på det faktum att vår svenska vinter även sliter mer på en pool än vad som är fallet i andra länder.

Tre påståenden som alla till viss del är korrekta men som även går att argumentera emot. Om vi börjar med kostnaden för en pool så är denna något som man kan påverka och det finns idag väldigt många modeller som skiljer sig markant åt i pris; storleken spelar naturligtvis en stor roll i priset – men även mellan två stycken av samma storlek så kan kostnaden skilja sig avsevärt. Tiden och säsongen för en pool är dessvärre inte mycket att göra något åt, man får helt enkelt acceptera att den svenska vintern inte bjuder in till bad och här får man således hoppas på en snabb vår samt en längre höst.

Gällande hur länge en pool håller så har man ett stort ansvar som poolägare och här är skyddet avgörande. Köper man en blå matta som man lägger ut över sin pool så får man också räkna med att poolen inte håller över en längre tid. Investerar man däremot i en riktigt pooltak så har man också goda möjligheter att poolen står emot tidens tand och att den håller lika länge som en pool skulle göra i exempelvis USA eller i Spanien.

Ett omslutande pooltak klarar av tuffa minusgrader, det står emot tyngd från exempelvis snö och dessutom så är ett pooltak användningsbart även under sommaren och under poolens högsäsong. Detta i och med att det – som sagt – omgärdar hela poolen och att man som poolägare därmed också slipper en massa extraarbete i form av att rengöra poolen från löv, smuts och annat som hamnat däri. Ett pooltak är – kort sagt – en väldigt god investering om man vi ha en pol i Sverige.

Ett pooltak ger säkerhet

Om man äger en pool och har småbarn så vet man att detta kan vara en underbar kombination. Barn älskar att bada, men tyvärr så är de sällan riskmedvetna och kan få för sig att även utan mamma och pappa ta sig ett dopp. Som alla förstår av detta så kan det sluta med en katastrof och man vet också att man som förälder lätt kan tappa översikten av sitt barn.

Här har man en räddning i form av ett pooltak och på samma sätt som ett sådant stänger ute skräp och smuts så kan man också om förälder låsa sitt pooltak och därmed stänga ute sitt barn då man själv inte är i närheten. Det här kan även vara bra då det gäller exempelvis hundar eller andra typer av djur som riskerar att hamna i poolen.

Spara pengar – kontakta en takläggare i Stockholm

2 sep 2017

Många husägare söker aktivt efter sätt att spara pengar och detta även med all rätt; att äga ett hus är dyrt som det är och att dessutom tvingas lägga mycket pengar på olika renoveringar är något man gärna slipper. Man kan här säga att en husägare i Stockholm är mindre benägen att öppna sin plånbok för en renovering då han säkerligen redan betalat runt sex miljoner kronor enbart för att sätta sitt namn på köpekontraktet. Det man ska veta här är att det gäller att skilja på nödvändiga och onödiga renoveringar också och här menar vi att vissa sorter måste genomföras – renoveringar för sin egen trivsel, renoveringar för att förfina eller renoveringar i syfta att förbättra.

Ett hus i Stockholm kanske måste byta badrum för att det äldre inte håller den standard som familjen kräver och faller då in under kategorin av en nödvändig renovering. Det som däremot skulle klassas som en direkt onödig renovering – och det är hit vi vill komma – är att husets tak skulle rasa in och han skulle tvingas ringa en takläggare i Stockholm för att ordna det. Renoveringar som är sprungna av bristande underhåll klassas alltid som onödiga och det som denne husägare i Stockholm borde ha gjort var att ringa denne takläggare innan och enbart för att genomföra en kontroll.

Genom att ringa denne takläggare i Stockholm redan i ett tidigt och förebyggande syfte så hade husägaren sparat en massa pengar och det är också det som är huvudtesen; som husägare måste man alltid ligga ett steg före. Med detta menar vi att man har koll på de delar av huset som tar mest stryk och som löper störst risk att gå sönder – man kollar taket i Stockholm med hjälp av en takläggare, man kollar ledningar- och rör med hjälp av en rörmokare och man ser över husets grund så att ingen fara för dränering föreligger.

Att ligga steget före är det bästa man kan göra som husägare och det enklaste sättet att slippa betala onödiga pengar för renoveringar som inte borde ha behövts. Ett tak som en takläggare i Stockholm kan reparera är trots allt billigare än ett tak som helt rasat in, eller hur?

En takläggare i Stockholm utför en koll varje år

Att man som husägare i exempelvis Stockholm har en regelbunden och löpande kontakt med en pålitlig takläggare är alltså en väg till att skaffa sig en sundare ekonomi; men frågan hur ofta och hur frekvent en sådan koll bör göras?

Här rekommenderas att man kontaktar denne takläggare en gång per år; taket tar mycket mer stryk än vad man tror och tvingas hela tiden utstå attacker i form av regn, snö och vind från Moder Jord. Det är – som sagt – bättre att reparera små saker med jämna mellanrum än att tvingas till en omfattande renovering.

Se taket, grunden och ledningarna i ditt hus lite som din bil – en årlig besiktning av exempelvis en takläggare i Stockholm kan ge dig ett billigare och mer hållbart hem. Läs mer på http://www.stockholmtakläggare.se/ som är experter inom takläggning.

En radonmätning rekommenderas

31 aug 2017

Det kan finnas en dold fara i ditt hus och ditt boende kan på sikt var skadligt för dig och din familj. Utan att skrämma upp dig för mycket så handlar det om att det kan finnas för höga halter va radon i sitt hus och där man ser att värdet överstiger de rekommenderade 200 BQ/m3.

Hur många drabbas då av för höga halter av radon och – framförallt – vilka kan konsekvenserna bli? Jo, om vi tar siffror från Strålskyddsmyndigheten så uppskattar de att cirka 400.000 boenden i Sverige har för höga halter av radon, av dessa så har man upptäckt 40.000 stycken – men man har bara åtgärdat ungefär 25.000 av dessa.

Baserat på dessa siffror så finns det således en risk att ditt hus är drabbat och det farliga med just radon är att det inte syns. Kort sagt; ni lever som vanligt och ni känner ingen lukt i ert boende och inga tecken som avslöjar att halterna av radon överstiger nämnda 200 BQ/meter3.

Riskerna? Ja, näst efter rökning så är radon den vanligaste orsaken till lungcancer och en kombination av dessa ökar riskerna för denna fruktansvärda sjukdom markant. Det finns alltså ett värde i att undersöka kring huruvida ditt hus har för höga halter av radon i sig eller om ni är säkra. En undersökning som kallas för radonmätning och som inte kommer att kräva mer av dig än att du öppnar dörren för det företag du anlitat.

En radonmätning märks inte

En radonmätning tar förvisso lång tid – den måste göra så för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt – men du kommer inte att märka att den äger rum. Vid en radonmätning så kommer man nämligen att placera ut små dosor i ert hem och detta under den så kallade eldningssäsongen – mellan den 1:a oktober och den 30:e april – och då minst två månader passerat så kommer företaget du anlitat för din radonmätning att analysera denna. Skulle det då visa sig att din radonmätning visar för höga halter så går detta att åtgärda.

Det är viktigt att poängtera i sammanhanget – man kan sänka halterna och göra ett hus beboeligt även om en radonmätning visat ett högt värde. Det viktigaste är att man genomför en radonmätning och säkerställer vilken status huset i fråga befinner sig i. Skulle halterna av radon vara för höga – ja, då får man ta det därifrån och anlita samma företag för att vidta de åtgärder som krävs.

Badrumsrenovering i Täby

11 aug 2017

Bor du i Täby och funderar över att renovera om ditt badrum? Badrummet är en plats i huset som man spenderar väldigt mycket tid i och det är också ett ställe i huset som har förmågan att avgöra hur folk utifrån uppfattar huset eller lägenheten. När man planerar sin badrumsrenovering måste man ta hänsyn till praktiska förhållanden, utrymme och design. Därför kanske inte en badrumsrenovering behöver slutföras över en helg. Att genomföra en badrumsrenovering kan vara tidskrävande och ett stort projekt som står på väldigt många personers prioriteringslista, antingen genom att renovera själv om man har den kunskapen eller anlita en firma.

Gör man sin badrumsrenovering i Täby kan man spendera en blygsam summa om man gör det själv, hittar man å andra sidan den rätta hantverksfirman för badrumsrenovering kan man spara en förmögenhet. Det som är viktigt är att se till att firman är certifierad, annars kan det bli svårt att till exempel få ersättning från försäkringsbolag om det skulle bli fel på installation och renovering. Väljer man en pålitlig och certifierad firma för badrumsrenovering i Täby kan man lita på att de kan ge dig garanti på arbetet de utför.

Man ska inte glömma bort att en väl gjord renovering av badrummet inte bara ger glädje och mer livskvalitet, det kommer också öka värdet på hemmet. Det är den bästa investeringen man kan göra för att öka värdet på bostadsrätten eller sitt hus. Har man till exempel planer på att sälja sitt hus eller bostad finns det chans att tjäna mer pengar. Att sälja sin bostad är en stor affär som alla vill gå med vinst på och det har visat sig att just en badrumsrenovering är det bästa sättet för att öka värdet på sin bostad. Ett tips är att satsa på neutrala färger och en modern fräsch stil till badrummet.

Att tänka på vid badrumsrenoveringen

Om man ska renovera badrummet och byta det mesta kring vatten och avlopp så kan det vara bra att byta rör hela vägen från källaren. Då försäkrar man sig att allt är fräscht hela vägen, bor man i lägenhet är det oftast föreningen som har hand om stammarna.

När det kommer till att välja kakel eller klinkers, matta eller en kombination så finns det en hel del valmöjligheter. Ett tips är att välja kakelplattor i storleken 15x15 cm för att få ett snyggt fall mot golvbrunnen. Man kan också välja större golvplattor i badrummet och mindre plattor i en avgränsad duschdel.

När det kommer till belysning i badrummet så är det oerhört viktigt att tänka på att det ska vara funktionellt och samtidigt klar och ren för att underlätta vid städning och rengöring. Det som ger bästa möjliga ljus är att ha en ljuskälla i taket helst i ögonhöjd vid badrumsspegeln. För att utesluta fuktskador i badrummet så kan man installera en badrumsfläkt med automatisk fuktstyrning om bostaden inte har ett slutet system med värmeåtervinning.

Att välja inredning till badrummet kan ibland kännas svårt och inte alltid så lätt, men det man i första hand kan tänka på är om man vill ha dusch, badkar eller en kombination. Sedan styr valet av blandare, vill man ha en takdusch eller det enklare duschsetet kanske? Utefter det kan man välja storlek på badrumsmöbler, tvättställsblandare, storlek och spegelskåp samt vilken typ av toalett.

Skapa en hall som lämnar intryck med en platsbyggd garderob

18 jul 2017

Hallen är en del av huset som inte sällan glöms bort eller nedprioriteras till förmån för andra delar av hemmet. Och visst kan ibland en köks- eller badrumsrenovering kännas mer angeläget än att sätta in en platsbyggd garderob i hallen. Oavsett var man har sina prioriteringar är dock hallen något som inte bör förbises. Bor man stort är det, kanske till skillnad från många andra rum i huset, ett utrymme man vistas i dagligen.

Hallen är dessutom det första du ser när du kommer från jobbet. För den delen är det också det första som gästerna ser när du får besök. Således är hallen ett utrymme som kan vara värt att lägga ner lite extra tid och pengar på.

Utnyttjar utrymmet så gott det går

Hallar är ofta ganska trånga och det gäller således att utnyttja utrymmet så bra som det går. Vill man göra det på ett stilrent och praktiskt sätt är en platsbyggd garderob ett bra alternativ. Dessa kan ibland byggas själva, men kan också kräva hjälp av en professionell firma beroende på dina förutsättningar och förkunskaper.

Hitta firman

Har man bestämt sig för att låta någon annan bygga garderoben är det dags att börja leta efter en firma som kan göra jobbet. Här ger vi exempel på hur man kan gå till väga.

  1. Hitta flera alternativ. Skriv in ”Platsbyggd Garderob” i någon sökmotor. För mer effektivt sökande kan du även få med din stad i sökfrasen. Bor du till exempel i Stockholm kan du testa med ”Platsbyggd Garderob Stockholm”, annars, byt ut Stockholm mot din stad.
  2. Titta på firmornas priser. Sökte du på ”Platsbyggd Garderob Stockholm” som i exemplet ovan, har du sannolikt många aktörer att välja mellan. Kolla av priserna för att välja vilka firmor du ska kontakta. Ta sedan referenser och sök efter recensioner på nätet för att säkerställa att firmorna är seriösa.
  3. Förhandla. Har du flera offerter kan du ställa dem mot varandra och på så vis försöka få ner priserna ännu mer. Kanske finns det möjlighet att du får rabatt på materialkostnader eller annat som hör jobbet till. Tänk även på att en platsbyggd garderob ger rätt till ROT-avdrag, en subvention av hantverkarnas arbetskostnad. Observera dock att materialkostnaderna inte omfattas av avdragets regelverk.
  4. Anlita. Sista steget är att anlita firman. Glöm inte att få det som kan vara viktigt fäst på papper. Till exempel kan det vara bra att komma överens om en deadline och vad som händer ifall deadline inte hålls. Allt som kan tänkas bra att ha vid en konflikt bör du ha papper på. Visserligen ska muntliga avtal också gälla – men de är desto svårare att bevisa om det skulle gå så långt att en juridisk process inleds.

Förnya ditt hus med fräscha markiser

13 jul 2017

Om du just har köpt ett hus som har gamla markiser så kan du vara säker på att det behöver någon form av service eller uppdatering för att fungera bra. Markiser som är i bra skick ger ett mervärde till huset och mycket mer flexibilitet än ett fast tak över terrassen eller uteplatsen och en lösning som inte är i vägen på samma sätt som ett parasoll.

Det kan vara värt att reparera eller uppdatera de existerande markiserna istället för att byta ut dem helt, då nya markiser är en rätt stor investering om de ska täcka en större yta.

Är det märkesmarkiser?

Det första du kan ta en titt på är om de markiser som sitter på huset har en märkesbeteckning och kanske en modellbeteckning någonstans. Många av de större märkena håller reservdelar i många år och går att få service på. De är ofta bakåtkompatibla så att nyare reservdelar även fungerar på äldre modeller.

Beroende på vad det är som är trasigt kan man höra efter med en firma som säljer markiser i Stockholm om de vet ifall det finns reservdelar för just det märke och den modell som sitter på ditt hus.

Trasig markisväv

Ifall det bara är väven som har fått någon reva, tyget blivit blekt eller om du helt enkelt inte gillar färgen går det ofta att bara byta ut den. Det finns ingen anledning att byta ut hela mekanismen om du har en markisinstallation som i övrigt fungerar som den ska. Det ger dig chansen att välja en markisväv som är lite mer modern och som passar till huset, om du exempelvis skulle vilja måla om fasaden.

Nya typer av väv är också mer regntäta och man kan välja om man vill ha ett kraftfullt solskydd eller något som släpper igenom en aning mer ljus. Flera företag som säljer markiser i Stockholm erbjuder i dagsläget många moderna alternativ att välja mellan.

Problem med mekaniken

Om det är mekaniken som krånglar eller om du helt enkelt har en modell med en äldre typ av funktion för att fälla ut och vinkla markisen kan det vara värt att se över om den går att uppdatera. I vissa fall kan man behålla fästen och markisduk medan man byter ut själva utfällningsmekanismen.

Kom ihåg att det idag finns praktiska motoriserade lösningar för markiser så att man slipper veva för hand. Det gör handhavandet mycket enklare och man kan även installera timers och automatik som styrs av solsensorer. Alternativen är många. Automatiska markiser kostar som regel lite mer, men det finns inget som hindrar att man bara motoriserar över uteplatsen och använder samma markiser med manuell hantering över andra fönster på huset.

Hör av dig till en erfaren leverantör av markiser i Stockholm så ger de dig tips och råd kring vilka lösningar som finns för just din modell av markiser. Om det skulle visa sig att de inte går att reparera får du istället hjälp med förslag på vilka typer som du skulle kunna byta ut dem till.

Trendiga färger till huset

11 jul 2017

Att välja rätt färg till huset både invändigt och utvändigt kan vara svårt och samtidigt väldigt roligt. När det kommer till nordisk design används gärna lätta, ljusa färger från början på året till långt in på sommaren. Nu läggs istället mer fokus på mörkare färger med skarpa mörka och dekadenta färger. Mörka färgtoner, men inte mörkt på ett negativt sätt utan snarare med en touch av exklusivitet och gärna med en färggrann färgklick som inredningsdetalj. Det som har blomstrat upp i hemmen på senare tid är gröna växter och det kommer bara fortsätta när det kommer till inredningen. Naturnära färger såsom grönt är en riktig hit och växer allt mer i popularitet. Gråa färger har tidigare spelat en stor roll inom inredningen och det kommer den fortsätta att göra, men intresset för bruna toner och gråbruna, jordfärgade nyanser kommer växa starkt.

Funderar man på att även sätta ny färg på huset utvändigt finns det trendiga färger att välja mellan. Tro det eller ej, men fastighetens färg är mycket viktig för dess identitet och påverkar värdet på huset i högsta grad. De senaste tre åren har det varit populärt med vitt, grått och svart när det kommer till färgnyanserna på husen. Enligt arkitekterna är det numera rött som kommit och blivit en trend. Men den vita färgen håller också i sig och gäller de kommande tio år framåt. Färgen röd har kommit och blivit lite av ett trendbrott, likaså grönt som är en bubblare på väg upp.

Väljer man att måla om huset eller bygga ett nytt hus är färgen vit ett säkert kort, men arkitekter ser även en trend kring personliga och unika hus. Så när det kommer till materialval och färg på huset finns det definitivt utrymme att ta ut svängarna. Genom att hitta en erfaren och duktig målare kan man också få hjälp med att hitta den perfekta kulören till sitt hus.

När det kommer till fasadmaterial är träpanel, tegel, och fibercement i toppen. Miljövänlighet, underhållsfria material, personlig design och olika materialkombinationer är värt att tänka på då dessa ligger högst på trendlistan. Likaså stora glaspartier med färger som smälter in och passar in med omgivningen är stora trendsättare.

 

Utför samma person min hemstädning i Stockholm?

25 jun 2017

Att anlita en person för att utföra sin hemstädning är att låta någon få tillgång till sitt hem. Det är därför viktigt att man litar på denna person, att ett förtroende er emellan byggs upp och att man helt enkelt vågar släppa kontrollen över sitt hus.

Detta kan vara nog svårt som det är, det är liksom ens innersta väsen som man ger en annan person möjlighet att utforska och många pekar dessutom på stöldrisken som en av anledningarna till att de inte använder sig av hemstädning. I mindre orter blir det mer naturligt med hemstädning då det är samma person som kommer varje gång – eller åtminstone någon som man vet vem det är genom att staden eller samhället man bor i är mindre och att man därför får bättre överblick.

Alla känner alla på något sätt – men om man bor i en större stad som Stockholm så kan det här med hemstädning bli lite knepigare. Man kanske anlitar en firma som sköter sin hemstädning, en firma som visar sig ha över hundra anställda och det därför visar sig att det är olika personer som varje gång dyker upp för att städa det hus eller den lägenhet man har där i Stockholm. Det är alltså svårare att släppa lite på kontrollen i Stockholm än vad det är i övriga delar av landet då det gäller hemstädning. Men man ska dock veta att det finns lösningar på detta problem och ett av dem är att man kräver av företaget att det ska vara samma person som utför sin hemstädning – en eller möjligen två. Detta brukar faktiskt kunna gå att ordna och det brukar faktiskt även vara så att personen i fråga även föredrar att arbeta på detta sätt istället för att åka runt bland olika hus.

Detta kan man också tänka sig – det blir lättare med hemstädning om man vet vad som ska göras, hur huset ser ut och exakt vad kunden som bor där har för önskemål – detta gäller naturligtvis överallt och inte bara i Stockholm även om det blir betydligt tydligare just där. Alltså – att kräva samma person för sin hemstädning ska inte ses som orimligt eller fult, det handlar om ditt hem, din trygghet och dina önskemål och det är upp till företaget i fråga att uppfylla dessa. Ställ krav, var hård men rättvis – i Stockholm finns många företag som sysslar med hemstädning och det är därför också lätt att byta om du inte tas på allvar.

Behöver jag ge personen som utför min hemstädning i Stockholm dricks?

I Sverige behöver man inte ge dricks – egentligen inte ens i serviceyrken även om de flesta tror det – utan denna ingår i den lön som personen får. Det är alltså inget krav att man ger personen om utför sin hemstädning en extra slant även om det naturligtvis skulle uppskattas av personen i fråga.

I Stockholm är det nämligen dyrt att leva som det är och känner man att man har råd att ge denna person lite extra i bidrag för denna hemstädning så varför inte? Sköt det snyggt bara utan att ge några skamkänslor.

Kostnader för golvslipning och övriga utgifter som kommer med trägolv

17 jun 2017

Ett trägolv kommer med många fördelar. Det är fint att titta på och skapar ett bättre inomhusklimat. Vidare dämpar det oljud och sänker ljudnivåerna i hemmet i allmänhet. Bor man till exempel i centrala Stockholm där det råder höga bullernivåer utanför huset, kan varje sänkning av ljudnivån inomhus vara mycket värd.

Alla dessa fördelar kommer dock med ett pris. Ett trägolv kan inte bara vara ganska dyrt vid själva inköpet – det kräver även en hel del underhåll. Bland annat behövs en golvslipning med jämna mellanrum och andra tillbehör för att vårda golvet.

Golvslipning

En golvslipning i Stockholm är troligtvis den största utgiften som är förknippat med att ha ett trägolv i hemmet. Visserligen är det inget som måste göras, men om man inte gör det kan golvet börja se slitet och tråkigt ut efter ett tag.

Hur mycket en golvslipning kostar beror på flera faktorer. Ska du anlita en firma för att göra det kan du kanske ha en fördel om du bor i till exempel Stockholm eller annan större stad. Till följd av det stora utbudet finns större möjligheter att förhandla och ställa olika aktörers offerter mot varandra. Samtidigt tar hantverkarna normalt sett högre timpriser i Stockholm och andra större städer.

En golvslipning är, av förklarliga skäl, billigare att utföra på egen hand. Dock krävs det att man tar sig tiden och att man är någorlunda händig. Har man inga förkunskaper behöver man dessutom läsa på om processen så att det utförs rätt från början. Behöver man slipa om golvet flera gånger själv, hade det sannolikt blivit billigare att anlita en firma från början.

Möbeltassar

Visserligen en väldigt liten kostnad – men ändå något nödvändigt. Ett fint trägolv bör skyddas på alla möjliga olika sätt, och att förse möblernas ben och fötter med tassar är mycket effektivt och billigt. Tassarna bör vara av filt eller plast och kan köpas på olika byggvaruhus. Ofta kostar det inte mer än några tiotals kronor och är lätta att hitta, oavsett om du bor i Stockholm eller på en mindre ort.

En ordentlig matta

Att ha en ordentlig matta att torka av sig vid dörren är extra viktigt om man har ett vackert trägolv. Likaså är det av vikt att faktiskt använda den och att stampa och torka av skorna så gott det går innan man går in. Särskilt bör man titta efter gruskorn som har fastnat på undersidan av skon, då dessa kan repa golvet synligt om du går in med det under skorna.

En avtorkningsmatta kostar inte många kronor, men kan spara dig en hel del pengar i form av mindre golvslipning och andra reparerande åtgärder. Samtidigt går det att hitta ordentliga avtorkningsmattor som också ser snygga ut. De finns i många olika former och kan enkelt matchas med övrig interiör.

Planera huset rätt

16 jun 2017

Att bygga hus innebär många frågor, funderingar och kan ses som ett omfattande projekt, även om det inte är man själv som fysiskt ska bygga huset. Ett unikt arkitektritat hus kan bli en dröm för de flesta, men många villaägare kommer någon gång i sitt livsskede bygga om eller bygga ut huset. Därför blir det viktigaste att minst lägga ned lika mycket tid innan husbygget som under tiden huset byggs. Att anlita en arkitekt kan kännas skrämmande och långt borta för väldigt många då det låter dyrt, men en arkitekt har koll på saker man själv kanske inte har kunskap om. Exempelvis kan en arkitekt hjälpa en att bygga hus mer energieffektivt, direkt se på en ritning hur ett rum kommer att upplevas, hur sambandet till de övriga rummen i huset kommer att bli, vilka konsekvenser varje val kommer att ge och hur huset bör placeras på en tomt innan du bygger.

Fördel med att anlita en arkitekt

Som många kanske inte tänker på är fördelen med att anlita en arkitekt till sitt bygge den bästa investering man som villaägare kan göra i längden. Det är timmar man sparar tid på under bygget och när du senare bor i huset. En bra ritning är A och O då snickaren inte behöver fundera över lösningar på plats och har man exempelvis planerat huset rätt så kan det underlätta framtida projekt om man enkelt vill flytta väggar, renovera om eller liknande. När man anlitar en arkitekt kan man känna sig trygg med att huset planeras rätt och ju mer detaljerad man är från början, desto smidigare kommer bygget att gå när det byggs. Om huset byggs utifrån en detaljerad bygghandling har arkitekten också ansvar för att huset håller och att bygglagsstiftningen efterföljs. Om det så handlar om att bygga ett nytt hus till en specifik tomt eller ett företag som behöver nya lokaler så kan en arkitekt ta fram lösningar utifrån personens önskemål där funktionalitet och estetiska värden möts.

Att tänka på innan

När man bygger ett hus är det viktigt att tänka på att först bekanta sig med den tomt man ska bygga på. Det är lätt hänt att man först börjar titta på husmodeller och därefter planerar hur man ska placera husmodellen på tomten, vilket kan bli mindre bra utifrån upplevelsens perspektiv. Det är så viktigt att lära känna sin tomt innan bygget, att man registrerar nivåskillnader, höga träd, solens vandring över dygnet och om det finns några utmärkande drag med tomten som man ska bygga på. Det kanske finns en vacker utsikt man bara inte får missa, även se över bortom sin egna tomt där det kan finnas stora träd som kan skugga. I sovrummen kanske man vill uppleva morgonsol och då är det viktigt att veta vart man ska placera sovrummen rätt. Bor man i ett området där det kanske är mycket buller är det bra att sätta in färre fönster och planera in en tät grön häck åt det hållet. Sådana detaljer kan en arkitekt hjälpa till med och därför blir det extra viktigt att arkitekten blir involverad tidigt i byggprocessen. 

En arkitekt kan hjälpa till med skisser, 3d-modeller, plan-, fasad- och sektionsritningar, projektledning av husbygget, detaljritning, illustrationer och mycket mer. Kontakta företag som är specialister inom detta område och kan hjälpa till med det nya husbygget för att underlätta byggprocessen, från idé till verklighet! Om det så handlar om utbyggnad, ombyggnad, trädgårdsplanering eller kanske allting? En arkitekt som är specialiserade på just det som du efterfrågar efter kan hjälpa dig med helheten och komma med förslag och smarta problemlösningar, hjälpa till med bygglov och helt enkelt effektivisera hela bygget.

Hur mycket kostar en fasadrenovering i Stockholm?

31 maj 2017

Anledningen till att man genomför en fasadrenovering är att huset i fråga av någon anledning tagit – eller riskerar att ta – skada och tappa sin glans och karaktär. Detta kan då beror på avgaser, slitage från regn, snö eller annan nederbörd och det faktum att hus – naturligtvis – åldras. En fasadrenovering sker i alla städer men om man ser till i vilken stad det är allra vanligast så sticker Stockholm ut ganska rejält i Sverige.

Här påverkar naturligtvis avgaserna som finns i staden men även det faktum i hur byggnaderna ser ut gör Stockholm speciellt gällande just fasadrenovering. Det finns i Stokcholm nämligen en ganska unik blandning av nya hus och äldre byggnader och det är främst de sistnämda som ofta behöver ses över och där man då måste genomföra en fasadrenovering. Här kan det handla om att putsa bort gammal smuts, att måla om dem eller något annat inom fasadrenovering som gör att husen i fråga får tillbaka sin forna glans och detta sker alltså överallt i Stockholm och inte bara i Gamla stan som en del personer tror.

Äldre hus finns nämligen i hela Stockholm och för att bevara dessa för framtida generationer så är allstå det – med jämna mellanrum – nödvändigt att genomföra en fasadrenovering. Gällande kostnaden för en fasadrenovering så kan kan man här direkt säga att den varierar och beror på vad som ska göras, i vilken omfattning samt vilken typ av byggnad det handlar om. Har du exempelvis som privatsperson ett hus utanför Stockholm som bara behöver putsas så kommer du ju naturligtvis att få betala mindre än vad du skulle fått göra om du ägt en fastigehet i Gamla Stan och detta är ju också ganska naturligt, eller hur?

Huvudsaken är dock att man med jämna mellanrum ser över och vid behov genomför denna fasadrenovering – kostnaden för att låta bli kan nämligen bli väldigt hög och det är alltså då bättre att ta det lite pö om pö.

Vilka jobbar med fasadrenovering i Stockholm?

Det finns väldigt många företag som riktat in sig på just fasadrenovering i Stockholm och anledningen till detta är att det – som vi sa ovan – är en så pass stor stad med så pass många äldre byggnader att det finns plats för företagen i fråga. Detta medför dock att alla företag som är verksamma med fasadrenovering inte håller lika hög klass och att man därför bör vara lite vaksam den dag man ställs inför ett sådant projekt i Stockholm.

Här är tumregeln att man gör en noggrann research innan man anlitar och att man kanske hellre betalar lite mer än för lite pengar. betalar man för lite så är risken nämligen ganska stor att denna fasadrenovering i Stockholm måste göras om efter bara något år och den totala kostnaden blir då betydligt högre än vad som var den ursprungliga planen.

Låter det för bra för att vara sant – ja, då är det troligen heller inte sant och dessa visdomsord passar väl in även på fasadrenovering i Stockholm.

Välja kristallkrona efter tidsepok

16 maj 2017

Det finns ett otroligt stort utbud av kristallkronor att välja mellan. Till stor del väljer konsumenten kristallkrona utifrån vad som passar i hemmet. Men ofta handlar det inte bara om att matcha resterande inredning utan också om att lyfta fram en specifik tidsepok. Det har gjort att tillverkarna av kristallkronor också har skapat modeller som speglar vissa tidsperioder.

Barockstilen 1600-tal

Det var under 1600-talet som de första kristallkronorna ”såg dagsljus”. Barocken var överlag väldigt pampig och mäktig och det är därmed inte svårt att förstå att kristallkronorna allt mer blev populära. Mjuka, runda och svällande linjer går igenom i all inredning och även i dessa kronor. Överlag finns här även relativt mycket glas och man har många olika prismor. En karaktäristisk sak är bottenkulan som hänger längst ner. Oavsett om man väljer en stor eller liten kristallkrona från barocken så lyfter de fram storheten som 1600-talets barock karaktäriseras av.

Rokoko 1700-tal

När rokokon kom under 1700-talet gick barocken något tillbaka. Nu var det ljusare, gladare och lättsammare stilar som lyftes fram. Bland annat fanns det gott om både erotiska och mytologiska inslag. Detta återspeglar sig även i kristallkronorna med betydligt rakare former än under barocken. En likhet finns däremot i att man även här har en bottenkula.

Gustaviansk stil – Slutet av 1700-tal

Under den gustavianska tiden såg man tillbaka till antiken och lyfte fram detaljer från denna tidsepok. Därmed har dessa kristallkronor ofta lagerkransar, festonger och liknande inslag. Dessa kristallkronor kan ofta ses i herrgårdar runt om i Sverige och är en av de vanligare modellerna.

Karl Johan 1800-tal

Under början av 1800-talet växte ”Karl Johan Stil” fram. Här har man mixat influenser från gustavianska stilen med empirens stil som lyfter fram detaljerna. Den är däremot något enklare i sin utformning än ex. Rokoko. En sak som karaktäriserar dessa modeller är bottenskålen som består av glas.

Retro

Retrokronorna har sin inspiration från 60- och 70-tal. En tid som egentligen inte först och främst förknippas med kristallkronor utan snarare plysch, plast och tyg. Dessa kronor lyfter fram stilarna från denna tid även om det är i kristallformationer.

Dagens design

Även om kristallkronor överlag skapar en historisk tillbakablick så skapas det även moderna kronor som ska spegla dagens inredningsmode och design. Man tar då tillvara på den mäktiga känsla som en kristallkrona kan skapa i ett rum och kombinerar känslan med modern design och funktion. Ett tydligt tecken på när nutid och dåtid får mötas i dagens möblemang.

Budgetrenovering - golvslipning

23 apr 2017

Om du vill göra om hemma men inte lägga så mycket pengar så finns det flera olika saker man kan åtgärda relativt billigt. Att renovera hela sin bostad kan kosta väldigt mycket, men vill man enkelt få det lite fräschare så kan man passa på att göra en golvslipning. Golvslipning innebär att man slipar ner ojämnheter och får en helt ny lyster i golven. När jobbet utförs rätt ser det ut som att du har lagt nya golv. Om du gör det själv eller anlitar ett dåligt företag så kan det dock bli gropigt och fula fläckar.

När arbetet görs rätt så blir golvet jämnt och fint. Hemligheten ligger i att slipa efter golvets egna mönster och ha en jämn rörelse genom hela arbetet. Om du arbetar för länge på samma yta så kan du råka slipa för djupt och då skapas det oönskade ojämnheter i golvet. Har du riktig otur så kan du få brännmärken på golvet av friktionen från maskinen och värmen som uppstår vid slipning. Detta kan även hända om du anlitar ett företag som inte är fullt utbildade inom golvslipning, så det gäller att alltid vara noga med vem man väljer att anlita. Det kommer alltid att finnas företag som gör dåliga jobb och det gäller att läsa på vilka man vill anlita för att garantera ett bra resultat. Här finns ett företag vi kan rekommendera.

Om man vill slipa golvet själv så är det mycket man ska tänka på. Det räcker tyvärr inte med vanligt sandpapper för att göra ett helt rum. Du behöver en slipmaskin för att det ska gå någorlunda fort och för att ett jämnt resultat. Om man går för snabbt med maskinen så hinner inte slipen ta allt som behöver åtgärdas på den ytan, men om du går för långsamt så blir det ojämnheter och vågigt i golvet.

När själva golvslipningen är klar så ska även golvet lackas. Då krävs det att det är helt rent och dammfritt i rummet för att det inte ska bli smuts under lacken. Det ska även lackas två till tre omgångar, så det kan ta sin lilla tid. Så oavsett om du gör det själv eller anlitar ett företag, se till att du eller företaget verkligen vet hur det ska göras. Om det blir fel är det svårt att rätta till och det blir bara dumt och onödigt dyrt om det blir fel och ni måste köpa ett helt nytt golv. Det är bättre att det blir rätt från början. Så är du osäker på om du klarar av att slipa golvet själv, anlita ett bra företag som verkligen kan golvslipning.

← Äldre inlägg