Anlita inredare och få unikt kontor

Har du någonsin besökt ett kontor där du slås av att det är så där obeskrivligt snyggt? Eller en restaurang som är otroligt vacker? Då har du säkerligen besökt ett kontor eller en restaurang som har inretts av en professionellt inredare. Det som skiljer en professionell inredare från dem som bara inreder ur sitt amatörmässiga huvud, är att den som är professionell inredare har en större kunskap och en mer genomtänkt tanke med inredningen.

Vad en professionell inredare gör

En inredare arbetar med inredningar av till exempel kontor, butiker och bostäder. De kan göra skisser och völja färger till golv, väggar, textilier och möbler. Ofta får inredarna en summa pengar (en budget) som de kan använda sig av och ska hålla sig inom ramarna för den ekonomin som de går att använda sig av. Många inredare arbetar även praktiskt med själva inredningen. Det är inte ovanligt att de är med och målar, tapetserar och syr textilier. En del inredare arbetar med att dekorera skyltfönster, och ska då se till att varorna som lägga upp idet skyltfönstret ser så attraktiva ut som möjligt.

En inredare är arkitektutbildad

En arkitekt utbildas inom material, och kan räkna ut vad som fungerar när det kommer till husbygge. En inredningsarkitket får också lära sig om materiallära och vad som fungerar och hur de olika materialen påverkar oss människor. Ofta är det i offentliga miljöer som inredare arbetar; med teatrar, museer, kommunala hus och idrottsanläggningar. En inredare ska formge rummen i huset på bästa sätt så att de används på maximalt sätt. En annan sak som inredare kan arbeta med, är att formge möbler. En inredningsarkitekt kan alltså arbeta med allt som har med inredning att göra.

Har inredare alltid god smak?

Det är ju så att smak är en subjektiv sak, och kan skilja sig åt mellan människor. Det som den ena tycker är vackert kanske någon annan inte gillar och tvärtom. Därför kan det hända att man inte anser att den inredare som man kommer i kontakt med har samma smak som en själv. Det kan därför vara bra att begära att få se en skiss, eller ritning av hur inredaren har tänkt sig inreda de olika rummen, så att du på förhand vet på ett ungefär hur du ska göra. Inredare arbetar ofta med  inredningar på allmänna utrymmen, som teatrar, muséer och idrottsanläggningar. Om du har behov av en inredare som inreder kontor i Stockholm, kan du fortsätta läsa på: http://www.inventia.se.

13 Feb 2019