Återvinning jord i Stockholm

Genom noggrann analys och siktning kan schaktmassor i Stockholm delas upp för återvinning. Det bildas då fraktioner av jord, grus, singel och annat användbart.

Det mesta som kan återvinnas ska återvinnas nuförtiden. Till och med jord är något som går att återanvända. När det grävs blir det ju alltid schaktmassor att ta hand om och deponera. Men det går inte att bara deponera hela tiden. Det skulle bli alldeles för stora mängder av det.

Det går inte heller att bara dumpa material och jord som grävts upp i samband med anläggningsarbeten hur som helst. Så fort det tagits upp ur marken ligger ansvaret för alltihop på bolaget som arbetar med markberedningen. Om materialet ska användas någon annanstans måste det först kontrolleras att det inte finns farliga ämnen i det, till exempel.

Återvinning av jord för odling

Lyckligtvis finns det företag som arbetar med återvinning av jord i Stockholm. De har koll på kraven och kan ta hand om stora mängder schaktmassor och överbliven jord. Materialet siktas och analyser utförs. Om jorden ska gå till trädgårds- eller odlingsändamål så förbättras den genom näringstillförsel. Andra fraktioner separeras, för andra ändamål.

Jorden, och andra produkter som singel, grus och stenkross, säljs sedan i bulk eller storsäck. Det allra mesta kan användas till något. Tack vare strukturerat och noggrant arbete är det väldigt lite som blir över och måste deponeras. Detta är något att tänka på för alla – både de som tar upp jord och schaktmassor och de som behöver köpa in jord och annat material.

8 Sep 2023