Bergsprängning gör bygge möjligt i Stockholm

Ibland krävs ordentliga tag för att kunna lägga grunden till drömhuset. Som tur är finns företag i Stockholm som gör bergsprängning och skapar möjligheter.

Marken som Kerstin och Anton köpt hade inte varit den bästa, det visste de. Den var bergig och skulle kräva mycket jobb innan det ens gick att börja bygga. Men platsen var så vacker att de hade bestämt sig för att det var värt det extra jobbet. Efter köpet hade de kontaktat ett företag som gjorde bergsprängning i Stockholm.

Den ansvarige för projektet hade kommit till tomten för att inspektera och se vad som behövde göras. De hade haft rätt, konstaterade denne. Där var inte bara det berg man kunde se, utan det fanns även under övriga marken på tomten. Paret började misströsta men Kent, som mannen hette, sa att det absolut skulle låta sig göras.

Bergsprängning för husgrund

De som skulle jobba med projektet var en firma inom bergsprängning i Stockholm som hade mycket gott renommé. De hade jobbat för privatpersoner men även för stora företag vilket övertygade paret om att det skulle bli bra gjort och inom en rimlig tid. För de ville sätta igång att bygga så snart som möjligt.

Arbetarna började planera för sprängningen genom att mäta och sätta upp markeringar. Det krävdes en del innan de kunde göra den egentliga sprängningen. När allt förarbete var gjort skulle det gå fort. Nästa gång paret kom ut till tomten trodde de att de kommit fel. Allt såg helt annorlunda ut och det var definitivt förberett för att börja bygga.

26 Feb 2023