Brandtätning gör fastigheten säker

Det bästa är att anlita ett företag som arbetar med brandsäkerhet redan när man planerar en byggnad så att man kan minska de ytor som behöver brandtätning.

När man bygger brukar man se till att konstruktionen indelas i brandceller vilket innebär områden som hindrar en eldsvåda från att spridas till hela byggnaden. Det finns alltid en risk att dessa brandceller skadats genom att man i efterhand gjort genomföringar av ventilation eller kablar vilket kan skapa glipor och hål där rök och gas kan ta sig fram.

Om man redan på planeringsstadiet anlitar ett företag som arbetar med brandskydd och brandtätning går det att minimera dessa risker. Man kan dra ner på antalet genomföringar, och de som finns går att täta. Har man en äldre byggnad är det klokt att utföra årliga kontroller av brandskyddet för att undersöka att all brandtätning fungerar som den ska.

Man inspekterar och gör brandtätning i sprickor, hål och glipor

Vid en inspektion av brandskydd tittar man inte bara på släckningsutrustning, nödutgångar, brandvarnare och beredskap, utan ser också till att alla brandceller är dugliga. Även i nyare byggnader kan det ha tillkommit kabelrör för fiber, övervakningskamera eller larm som skapat glipor. Dessa glipor går lätt att fylla med brandtätning om de upptäcks.

Det medel som används vid brandtätning är oftast i form av en lättarbetad massa som lägger sig runt rör eller balkar och på det sättet skapar en helt tät övergång mot vägg eller bjälklag. Den brandtåliga, följsamma massan finns i olika former och anpassas till underlaget.

29 Apr 2022