Bygga hus i Stockholm – att hitta en bra byggfirma

När man bygger hus finns det, som med det mesta, lite olika sätt att göra det på, så kallade entreprenadformer. Det vanligaste i Stockholm, och något som alla byggfirmor erbjuder, är det som kallas totalentreprenad. Totalentreprenad innebär att beställaren skriver kontrakt med byggfirman, som sedan tar allt ansvar för byggprojektet och utför det med eget manskap . En totalentreprenad börjar vanligtvis redan med husets utseende, ibland till och med med tomten. Många byggföretag äger nämligen obebyggda tomter som de erbjuder till försäljning till kunder som vill använda dem som entreprenörer. Dessa tomter är färdigbesiktigade och garanterat utmärkta till husbygge.

Andra entreprenadformer

En annan form av entreprenad är generalentreprenad, där till exempel en arkitektbyrå tar huvudansvaret för att rita huset och sedan kontrakterar en byggfirma eller enskilda hantverkare för att utföra bygget. Beställaren skriver då kontrakt endast med huvudentreprenören som i sin tur kontrakterar utförare. Vill man inte använda sig av ett färdigt koncept kan detta vara en bra lösning. Det kan också bli billigare än totalentreprenad om huvudentreprenören (i det här fallet arkitektbyrån) har kontakter med bra och billiga utförare.

Slutligen finns delad entreprenad, som kan bli billigt men som ställer stora krav på beställaren ifråga om samordning och förhandlingar. Delad entreprenad innebär att beställaren står för projekteringen och skriver individuella kontrakt med de olika utförarna, till exempel arkitektbyrån och byggfirman eller enskilda hantverkare. Har man bra kontakter och är van i rollen som projektledare och dessutom mycket tid att ägna åt projektet är det delad entreprenad man ska välja. Detta är den form som nog mest ger känslan av att faktiskt bygga sitt eget hus.

Hitta byggfirma

Att hitta rätt byggfirma i Stockholm kan verka svårt, men ju mer man letar, desto klarare bild får man av av vad man är ute efter. Är man ute efter ett färdigritat hus och en byggfirma som tar sig an hela processen kan det vara klokt att börja med firmans utbud av hus. Ofta finns ett stort utbud av hus man kan välja mellan och de går alltid att anpassa något efter omständigheterna.

Det är alltid bra att träffa representanter från byggfirman och göra sig en bild av det personliga bemötandet. Det är ett stort projekt man ska göra tillsammans och det är viktigt att kunna känna att man är i trygga händer.

Tips och offerter

Att leta på nätet efter rekommendationer och omdömen är också ett bra sätt att hitta rätt. Det finns många jämförelsesajter där tidigare kunder beskriver sina erfarenheter med byggfirmor och här kan man bli både tipsad och varnad om bra och dåliga firmor.

Skriver man själv kontrakt med olika utförare gäller det att ta in så många offerter man hinner med at titta igenom. Här hjälper det att vara så förberedd om möjligt i fråga om ritningar, tidsplan osv så att byggfirmorna har möjlighet att lämna en så exakt offert som möjligt.

Detaljerat kontrakt

Slutligen är det viktigt när man skriver kontrakt att allt är så exakt och detaljerat som möjligt. Ju noggrannare ni skriver kontraktet, desto mindre risk för missförstånd, senare i projektet. Det finns färdigskrivna kontraktsmallar för de olika entreprenadformerna som man kan utgå ifrån. Gör gärna det och låt även en jurist titta igenom kontraktet innan ni undertecknar det.

5 Jan 2018