Dags att investera i nya fönster?

Hur mycket påverkar egentligen fönster din vardag? Vi skulle säga att fönster överlag påverkar vardagslivet betydligt mer än vad många tror. Dels så har vi det rent estetiska. Fönster kan liknas vid fasadens ögon. De ramar in och de adderar en unik känsla. Att exempelvis ha stora fönster ger ett intryck, att ha mindre - välplacerade sådana - ger ett annat. Här har man ett val att göra som villaägare: hur vill du att folk utifrån ska uppleva din villa? Genom rätt val av fönster kan du förmedla ett nytt intryck.

Samtidigt så ska man också peka på det självklara: fönster har ett syfte och detta i att ge dig ett ljusinsläpp. Vi behöver ljus och vi behöver detta även om vi befinner oss inomhus. Fönster öppnar upp och ger ett flöde av ljus - något som ger oss energi. Utöver detta så påverkar ljusinsläppet även inredningen positivt: ett ljust och fräscht hem upplevs alltid som mer tilltalande än en mer lugubert sådant.

Det finns även ett tredje skäl till varför frågan om fönster bör spela en större roll i en villaägares vardag. Det handlar då om ekonomi och energi. Har du problem med för höga räkningar för uppvärmning och anser du att du har hög värme men att det ändå är kallt inomhus? Detta är ett problem som ofta går att detektera till vilket skick dina fönster håller. Tillsammans med taket så är nämligen fönster den stora boven i dramat om energiförluster. Äldre fönster tenderar nämligen att vara otäta. Det innebär konkret att den varma luften inifrån åker ut genom fönstren och att kall luft utifrån hela tiden pressas in. Vilket ger en sämre inomhusmiljö och som, utan tvekan, bidrar till en högre räkning för energi och uppvärmning. Hur ser dina fönster ut?

Kontrollera dina fönster

Ett råd är att hålla fönstren under uppsikt och gärna börja den resan med en professionell översyn. Låt en expert kontrollera skicket på dina fönster och göra en bedömning av hur länge de kommer att hålla innan det är dags för åtgärder. Gällande det senare så behöver det per se inte innebära nya fönster.

Nej, det går även att utföra en fönsterrenovering som dels kostar mindre pengar och dels också bjuder på en ganska lång hållbarhet. Men, i vissa fall så är det också nödvändigt med en nystart och med nya fönster. Rådet då är att sondera marknaden. Idag finns det betydligt fler alternativ vad gäller fönster än tidigare. Detta både vad gäller storlekar, vad gäller form och vad gäller material. Material är en viktig punkt här. Många tänker sig att fönster alltid ska vara i trä och att det är det enda alternativet.

Visst, träfönster är vackra och de har fördelar rent estetiskt. Men, det är också ett material som kommer att kräva underhåll och som är ganska kostsamt att investera i. Här kan exempelvis plastfönster vara en nog så bra lösning. Dagens plastfönster är överlägsna gårdagens. De är utvecklade för oss i Norden och med vårt klimat i åtanke. Rent estetiskt så imiterar de trä på ett väldigt trovärdigt sätt och då fönstren i fråga dessutom både är billigare och underhållsfria så är det värt att överväga. Kolla alltid alternativen innan!

4 Nov 2021