Därför är markarbetet så viktigt

Alla byggen börjar med markarbetet. Detta oavsett om det är en pool eller ett hus som ska byggas. Men inget markarbete är det andra likt då det är beroende av markens sammansättning.

Oavsett vad det är man ska uppföra måste man först bearbeta marken där man ska bygga eller anlägga. Detta så att bygget sedan ska stå stadigt. Markarbetets omfattning är självklart beroende av storleken på bygget, men också av hur marken ser ut. Finns det många träd och annan växtlighet, sten, berg eller lera etc?

Markarbete är ett omfattande och tungt arbete som kräver att man gräver, borrar, spränger och schaktar bort stora mängder material. Ofta är själva bortforslandet av schaktmassorna en av de största kostnaderna. En annan viktig del av markarbetet är dränering. Detta gör man för att skydda fastigheten från vatten och fukt. En skickligt utförd dränering kan ofta även skydda huset mot översvämningar.

Så kan man räkna ut kostnaderna

Kostnaderna för markarbetet varierar beroende på hur tomten ser ut och det kan vara väldigt svårt att själv bedöma arbetets storlek. Det är inte ovanligt att man gör felaktiga beräkningar som sedan får budgeten att spricka. Ta därför hjälp av en kunnig entreprenör på markarbete för att beräkna kostnaderna. Man kan även kolla med någon som byggt i närheten på en liknande tomt vad deras markarbete kostade. Vid markarbeten i Stockholm är det inte ovanligt att man kan behöva spränga bort berghällar eller sten. Ibland är tomten där man vill bygga en tidigare sjöbotten med lera och då kan pålning behövas.

Totalentreprenad spar både tid och pengar

Eftersom markarbetet innehåller så många olika moment kan det vara bra att anlita en totalentreprenör som kan erbjuda en helhetslösning. Då spar man mycket tid och inte sällan även pengar. Man slipper också skriva kontrakt med flera olika företag. Ofta går dessutom markarbetet snabbare om endast en firma är inblandad och man kan snart börja bygga.

Det är dock viktigt att kommunikationen med företaget man anlitar fungerar väl. Detta brukar underlättas om företaget har en projektledare som ansvarar för markarbetet och som hela tiden står i kontakt med beställaren. Det är bra att höra av sig till ett par olika markentreprenörer och be om ett kostnadsförslag innan man bestämmer sig. Titta på hur erfarna de olika företagen är och be också om referenser och ring upp dessa. Eftersom markarbetet är så viktigt ska man vara extra noga med vem man anlitar.

25 Sep 2020