De tjänsterna kan du köpa in som fastighetsvärd

Är du fastighetsägare och äger många olika fastigheter? Då vet du förmodligen att ett renoveringsarbete är ett oändligt arbete som aldrig tar slut. När man väl har börjat renovera lägenheterna i den ena fastigheten, tar nästa fastighet över när den ena fastigheten är klar och så vidare. Är det inte elementen som behöver bytas ut är det fönster på den andra fastigheten och så vidare.

Att underhålla tusentals bostäder i flera olika fastigheter tar aldrig slut. Istället för att själv anställa folk och betala ut löner, semestrar och arbetsgivaravgifter kan man ge andra företag i uppdrag att agera fastighetsförvaltare för innergårdar, parkeringsplatser, renoveringar av bostäder och underhåll av fastigheterna. Då kan man bokföra underhållet som kostnader för fastigheterna istället för att betala arbetsgivaravgifter.

Anlita ett företag som tar hand om skötseln av fastigheten åt dig

Vill man, kan man även ge i uppdrag åt ett företag att sköta om administrationen, då kan man be dem administrera hyrorna, bokföra, deklarera och fakturera. Det finns företag som tar på sig alla delar av en fastighets skötsel och underhåll.

Det kan då var som till exempel:

  1. Underhåll i form av reparationer, måleri, tapetsering och renovering
  2. Service av underhåll; fixa droppande kranar, åtgärda vattenläckage, åtgärda fukt eller annat som kan orsaka problem hos hyresgästerna.
  3. Skotta snö, sanda och röja undan livsfarliga istappar från tak och hängrännor
  4. Administrera medlemsregister, faktureringar, utgifter och avgifter, redovisningar och bokföringar.

Ta referenser på dem du ska lita på

Anlitar du ett företag som ska ta hand om underhåll och skötsel åt dig, rekommenderar vi att du tar ordentligt med referenser innan du anförtror dem det viktiga arbetet att sköta om fastigheten åt dig. Det är mycket viktigt med rätt bemötande av hyresgästerna och att företagets hantverkar har ett gott bemötande när de kommer hem till människor och inte bar klampar på. Många hantverkare kan vara riktigt otrevliga om det vill sig illa. De som ringer på och går in hos hyresgäster måste kunna bemöta andra människor.

Behåll kontrollen över företaget som du anlitar

Ska du dessutom anförtro dem en ekonomisk administration som ett uppdrag måste de vara fläckfria i fråga om ekonomisk brottslighet. Det går inte att anställa människor som ska ta hand om stpora summor pengar om de har något som helst ekonomisk brottlighet bakom sig. Anförtror du dem arbetet måste du har en ekonomiskt kontroll på företaget så att de inte kan ägna sig åt någon ekonomisk ogentlighet. Över huvudtaget kan du som fastighetsägare aldri koppla av och tänka att du kan luta dig tillbaka och överlåta allt till någon annan. Du som fastighetsägare måste bevara kontrollen över dem du anlitar, så att det inte uppstpår fel eller ekonomiska oegentligheter.

3 Jun 2018