Den viktiga funktionaliteten i köket

Köket är oftast den delen av bostaden där man har mest behov av funktion. Men vad ska man tänka på när man renoverar kök? Kan man välja vilket kök man vill? Vad är vanliga fel vid köksrenovering?

Skillnaden mellan att renovera ett kök och att bygga ett nytt är att man redan har en del förutsättningar som man kan nyttja. Det finns anslutningar för vatten, avlopp och el som gör att man enkelt kan installera nytt på samma plats igen. Eller så väljer man att skapa ett helt annat kök än tidigare. Det beror mycket på varför man väljer att renovera sitt kök. Om det är för att köket är gammalt och slitet men i övrigt fungerar bra så ger det ett annat utgångsläge än om funktionen lämnar mer att önska. En god idé är därför att börja med att uppsöka en köksfirma som kan titta på köket man redan har. De kan sedan ge råd för hur planeringen eventuellt kan bli bättre. Målet med ett kök är vanligtvis att det ska vara så lättarbetat som möjligt. Det innebär så få steg som möjligt och bra och praktiska arbetsytor.

Snabbt och lätt

Det finns noggranna beräkningar för hur man får ett kök så lättarbetat som möjligt. Närheten mellan kylen, vasken, arbetsytan och spisen är något man tittar på. Det bästa köket är det där man tar så få steg som möjligt för att kunna tillaga en middag. Det är dessa funktioner som man tänker på när man planerar ett kök som köksdesigner. Om man tänker efter så följer de flesta kök också ungefär samma upplägg där till exempel vasken har en arbetsyta mellan sig och spisen. Kryddhyllan är också oftast vid spisen. Allt detta för att skapa ett så funktionellt och praktiskt kök som möjligt där det är enkelt och roligt att laga mat.

Att välja nytt

Vanliga fel man gör när man renoverar kök är att inte tänka på hur man rör sig vid tillagningen av en måltid. Två andra fel som är vanliga är att man inte skapar tillräckligt med förvaringsmöjligheter och arbetsytor. Idag finns kök där det till och med finns förvaring i socklarna, vilket annars är ett utrymme som endast består av luft. Det är också viktigt att inte välja ett kök som är för ömtåligt eller svårt att rengöra. Det kommer bara skapa mycket frustration. Så tänk noga igenom funktionaliteten och bästa planeringen för bästa priset.

18 Aug 2020