Det ställs hårda krav på en ytterdörr

En ny ytterdörr kan ge hela huset ett lyft och de flesta skulle nog hålla med om att ytterdörren är enormt viktig i ett hem, oavsett om man bor i lägenhet, villa, radhus eller fritidshus.

Olika dörrar fyller olika slags funktion. En ytterdörr ska helst vara säker och hålla inbrottstjuven ute. Men det är också viktigt att dörren är energisnål och kan stå emot både kyla och värme. Utseendet är också viktigt och en dörr som även passar husets arkitektur förhöjer det visuella helhetsintrycket. Likaså vilken färg den har eller om den är försedd med ett fönster så att den släpper in lite dagsljus i den annars ofta mörka hallen. Andra saker som kan vara viktiga att tänka på är hur väl dörren klarar brand men också buller utifrån, såsom ljud från trappuppgångar och grannar.

De olika märkningarna definierar dörrens egenskaper och hur bra de är

Alla ytterdörrar som säljs inom EU måste vara CE-märkta. Detta för att det lättare ska gå att jämföra med andra dörrar oavsett var i Europa de säljs då dörrens egenskaper mäts på samma sätt i alla länder. Sen finns det en hel del andra frivilliga märkningar som definierar dörrars speciella egenskaper. Som exempelvis EI-graden som talar om hur länge en dörr klarar att förhindra brand eller U-värdet berättar hur väl den isolerar. Ytterdörrar är ofta gjorda i massivt trä eller i stål medan innerdörrar är lite enklare eftersom det oftast inte ställs samma krav på dem.

Säkerhetsdörrar i sekelskiftsdesign

När man ska välja en ny dörr ska man utgå från vilka egenskaper den bör ha och inte tänka på priset i första hand. Ska det vara en säkerhetsdörr som ska passa som entrédörr eller ska dörren fungera som en branddörr och förhindra att eld sprider sig i ett flerbostadshus ifall brand skulle uppstå? Ståldörrar är både trygga, snygga och brandsäkra och går att få i alla möjliga utföranden och det är inte bara inom industrin eller i källare som man använder ståldörrar idag. De finns ofta i offentliga miljöer som sjukhus, hotell och skolor där det är viktigt att stänga ute oljud och förhindra brand från att sprida sig. Men ståldörrar finns även som säkerhetsdörrar med träpanel på både in- och utsidan och som ser ut som gamla tiders spegeldörrar. Det finns alltså ingen anledning för bostadsrättsföreningen i huset från sekelskiftet att skjuta upp bytet av ytterdörrar längre. Läs mer om ståldörrar på denna sida: https://www.ståldörrar.nu

20 Jun 2020