En radonmätning rekommenderas

Det kan finnas en dold fara i ditt hus och ditt boende kan på sikt var skadligt för dig och din familj. Utan att skrämma upp dig för mycket så handlar det om att det kan finnas för höga halter va radon i sitt hus och där man ser att värdet överstiger de rekommenderade 200 BQ/m3.

Hur många drabbas då av för höga halter av radon och – framförallt – vilka kan konsekvenserna bli? Jo, om vi tar siffror från Strålskyddsmyndigheten så uppskattar de att cirka 400.000 boenden i Sverige har för höga halter av radon, av dessa så har man upptäckt 40.000 stycken – men man har bara åtgärdat ungefär 25.000 av dessa.

Baserat på dessa siffror så finns det således en risk att ditt hus är drabbat och det farliga med just radon är att det inte syns. Kort sagt; ni lever som vanligt och ni känner ingen lukt i ert boende och inga tecken som avslöjar att halterna av radon överstiger nämnda 200 BQ/meter3.

Riskerna? Ja, näst efter rökning så är radon den vanligaste orsaken till lungcancer och en kombination av dessa ökar riskerna för denna fruktansvärda sjukdom markant. Det finns alltså ett värde i att undersöka kring huruvida ditt hus har för höga halter av radon i sig eller om ni är säkra. En undersökning som kallas för radonmätning och som inte kommer att kräva mer av dig än att du öppnar dörren för det företag du anlitat.

En radonmätning märks inte

En radonmätning tar förvisso lång tid – den måste göra så för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt – men du kommer inte att märka att den äger rum. Vid en radonmätning så kommer man nämligen att placera ut små dosor i ert hem och detta under den så kallade eldningssäsongen – mellan den 1:a oktober och den 30:e april – och då minst två månader passerat så kommer företaget du anlitat för din radonmätning att analysera denna. Skulle det då visa sig att din radonmätning visar för höga halter så går detta att åtgärda.

Det är viktigt att poängtera i sammanhanget – man kan sänka halterna och göra ett hus beboeligt även om en radonmätning visat ett högt värde. Det viktigaste är att man genomför en radonmätning och säkerställer vilken status huset i fråga befinner sig i. Skulle halterna av radon vara för höga – ja, då får man ta det därifrån och anlita samma företag för att vidta de åtgärder som krävs.

31 Aug 2017