Ett rivningsföretag kan skapa skogar i Stockholm

I Stockholm rivs hus och vägar varje vecka. Ett rivningsföretag får frakta bort stora massor till deponi. Men vad är det egentligen? Kan det bli en skog?

När byggnader och infrastruktur ska rivas skapas stora mängder avfall. Ett rivningsföretag i Stockholm kan ta hand om flera ton rivmassor på ett år. När en professionell rivare tar hand om resterna efter broar, hus och vägar återvinns det material som kan återvinnas men mycket går till deponi.

Vad är egentligen deponi? De flesta kanske ser en stor soptipp med berg av skräp framför sig. De gamla sopbergen är dock ett minne blott, i alla fall i Sverige. Även om 99 procent av allt avfall tas omhand genom återvinning, behöver dock den sista procenten deponeras på olika platser omkring Stockholm. Det är här en del av skräpet från rivningar hamnar.

Ett rivningsföretag förvandlar hus till skog – på sikt

I ett hus finns det stora mängder material som inte kan återvinnas. När ett rivningsföretag har tagit ner en byggnad måste material som gips, betong och porslin föras bort. Det finns idag inga processer för att återanvända den typen av material, vilket innebär att det läggs på deponi.

Det betyder dock inte att resterna av huset grävs ner i skogen och sedan glöms bort. En deponi har hårda krav vad det gäller omhändertagande av vatten och gaser som uppstår inuti avfallshögen. När deponin inte längre används omvandlas den till ett naturområde. Så på sätt och vis blir huset till skog.

9 Jul 2023