Få hjälp med bygglovsansökan till industrilokal

När en industrilokal ska byggas krävs först att en bygglovsansökan skickas in till kommunen. Arbetet får inte påbörjas förrän bygglovsansökan har godkänts vilket innebär att det är mycket viktigt att ansökan sker helt korrekt. I annat fall är risken att tiden det tar att bygga industrilokalen tar betydligt längre tid än vad som från början planerats. 

Eftersom en industrilokal är en större byggnad behövs proffs tas in för hjälp gällande utformningen av bygglovsansökan. Men här finns också en fördel att jämföra de olika företagen som hjälper till med att utforma ansökningarna.

Sätt dig in i vad en bygglovsgaranti betyder

En fråga att ställa sig är om företaget har så kallad bygglovsgaranti. Med det menas att någon betalning inte sker för tjänsten i det fall som kommunen skulle neka bygglovet. På detta sätt behöver företaget verkligen sätta sig in i vilka regler som gäller kring att bygga industrilokal på precis den yta som önskas. Skulle de missa något och kommunen ger avslag får de ju inte någon betalning. 

En annan fråga är hur lång tid man kan förvänta sig att det tar att utforma ansökan. Planerar ni påbörja byggandet av industrilokalen inom kort är det viktigt att inte något i processen stoppar upp flödet. Här finns det företag som lovar att allt är klart inom 7 – 10 dagar. På detta sätt kan man planera projektet tydligt framöver. Däremot kan självklart inte dessa företag lova hur lång tid det sedan tar hos kommunen gällande att få bygglovet. 

Sista frågan är om företaget som tar hand om ansökan gör ”allt”. Med det menas att de både gör bygglovsritningar, ordnar med ansökan och sedan har kontakt med kommunen. Därmed behöver man inte oroa sig för någon kring detta. 

Men behövs hjälpen?

En industrilokal kan vara väldigt liten och uppföras på privat tomt på landsbygden där någon detaljplan inte finns. Men den kan även vara mycket stor och vara tänkt att byggas inom ett industriområde relativt nära stadskärnan. Självklart spelar det stor roll var byggnaden ska sättas upp men även dess storlek och omfattning. 

Det finns inget krar på att hjälp måste anlitas för att få dessa ansökningar genomförda. Man kan göra alla ritningar som krävs på egen hand. Men det är ytterst få som klarar av detta när det handlar om mera komplexa byggnader. 

Att då istället anlita ett företag som har bygglovsgaranti är en enklare och inte minst snabbare väg. Chansen att samtliga dokument verkligen bifogas i ansökan är betydligt större och industrilokalen kan snabbare börja byggas. Här kan du läsa mer om hur det kan vara att bygga en industrilokal på: http://www.blumenthalgroup.se.

12 Jan 2019