Funderat på nytt tak?

Taket på en byggnad är nog den enskilt viktigaste beståndsdelen. Med ett undermåligt eller defekt tak, är hela huset i fara. Ska du bygga nytt eller byta tak, välj ett tak som håller länge.

Vad är det viktigaste när man bygger? Många skulle säga att det är väggar, dörrar och fönster, eftersom det är det man kommer i kontakt med dagligen. Man tänker inte så mycket på taket, trots att taket är hela förutsättningen för att bygget ska bli bra. Ett dåligt tak kommer att ge problem på alla områden. Kommer det fukt ner i tak och väggar tar det inte lång tid för huset att förfalla. Taket ska skydda väggarna, fönstren, golven, ja hela byggnaden. Därför är det klokt att välja ett tåligt och hållbart material till husets främsta skydd. Plåt är ett sådant material.

Fördelar med plåttak

Det finns många olika takmaterial att välja på, med det finns särskilda fördelar med just plåttak. Plåt är relativt sett lättare än till exempel tegel, och takkonstruktionen behöver inte vara lika tung och stark, vilket ger mindre belastning på väggarna. Plåt är mycket hållbart för väder och vind och i princip underhållsfritt. En annan fördel med plåt är att den kan läggas med mindre lutning än andra takmaterial. Har man ett helt plant tak är också plåt förstahandsvalet. Tycker man att tegeltak skulle passa byggnadens stil, finns det plåtar som präglade för att efterlikna tegeltak. Kontakta en takläggare idag och skaffa en hållbart plåttak till skydd för ditt hus, för många år framåt. Mer info om plåttak hittar du här: plåttakstockholm.se

15 Feb 2021