Geotekniker utför undersökning inför bygge

Den som är konstruktör för en byggnad, måste känna till på vilken grund byggnaden ska uppföras. Anlita en konsultfirma med geotekniker för undersökningen.

En kedja blir inte starkare än den svagaste länken. Detsamma kan gälla för en byggnad. Det hjälper inte om en byggnad konstruerats med de mest robusta materialen, om fastigheten anlagts på en tomt med lösa jordlager. Lika illa är det om jorden under markytan innehåller giftiga ämnen som dumpats och grävts ner.

Du är företagare inom fastighetsbranschen och har köpt en större tomt. Du tänker bygga några höghus med vacker havsutsikt. Men du har ett stort frågetecken. På tomten har tidigare förekommit industriell verksamhet med tillverkning av för dig okända produkter.

Geotekniker gör grundundersökning

Inför projekteringen bestämmer du dig för att kontakta en konsultfirma som kan ge dig besked om vad som gäller för tomten och bland andra talar du med geotekniker från Sitowise. Vad gör då en geotekniker? Det första de gör är att ta reda på de offentliga handlingar som finns för tomtområdet. De undersöker vilken typ av jord som finns under markytan. Konsultfirman tar också jordprover för att avgöra om marken kan vara kontaminerad med toxiska ämnen.

Konsultfirman kommer med förslag till hur markområdet kan stabiliseras innan ditt bygge kan sättas igång. Eftersom din tomt ligger havsnära blir det nödvändigt att påla. Det kan annars finnas risk för sättningar med otrevliga konsekvenser för dina hyreshus. En geotekniker kan vara engagerad i byggprojektet från början till slut. Om något oväntat problem dyker upp, kan konsulten lämna förslag till åtgärder.

2 Jul 2023