Geoteknisk undersökning med snabb rapportering

En geoteknisk undersökning utförs ute på fältet och kan göras på många sätt. Undersökningen innebär olika moment där bland annat mätning, kartläggning och inspektion av marken ingår.

Geotekniska undersökningar görs av utbildade ingenjörer. Med hjälp av olika instrument får de underlag så att det går att bestämma hur ett byggprojekt ska genomföras på ett säkert sätt.

Företag som utför geotekniska undersökningar arbetar ute på fält för att samla information om jord, berg och vatten i det område där man planerar ett bygge. Alla typer av anläggningar behöver undersökning av mark för att se hur stabil den är och om den behöver förstärkas för att exempelvis kunna bära en bro, en villa eller en industrilokal.

De resultat man får av undersökningen rapporteras löpande i realtid genom digitala lösningar. Den snabba rapporteringen underlättar för en realistisk planering och budgetering av projektet.

En oberoende entreprenör som utför geoteknisk undersökning på plats

Ett företag som utför geotekniska undersökningar behöver en stor maskinpark för att klara alla typer av markförhållanden. Därför har man vid sidan om kunniga, erfarna och välutbildade ingenjörer även utrustning för att kunna borra under skiftande förhållanden.

Bland de tjänster man utför ingår horisontell hammarborrning med räckvidd på 50 meter som kan användas vid ledningsdragningar och rörläggning. Man har också utrustning för att göra mätningar i vatten, exempelvis vid undersökning av grundvatten, inmätning och pumpinstallation för grundvattensänkning.

Företaget gör inga egna utredningar utan utför bara en oberoende geoteknisk undersökning på entreprenad efter kundens behov. Innan man lämnar offert på ett arbete besöker man platsen för en bedömning.

15 Mar 2022