Gipsarbeten inom puts och stuckatur

Gips är ett mycket tackgipsputssamt material att jobba med då det har en rad olika användningsområden. I skivor används gips vid byggnationer inomhus och gipsputs är vanligt för att skapa släta fina ytor på väggar och andra material. Det går även att skapa gipsfigurer och annat genom att hälla gips i olika formar.

Om man enbart tittar på puts och stuckatur och därmed lämnar byggnationer åt sidan finns ett par vanliga arbetsmoment. Följande tre exempel är tagna från ett företag i Stockholm med fokus enbart på gipsarbeten med gipsputs, annan slags puts samt just stuckatur.

Gipsputs

I likhet med andra gipsprodukter har gipsputs ett brett användningsområde. Ett exempel är att gipsputs mycket ofta används för att göra ojämna väggar mer jämna. Detta bland annat inför tapetsering. Fördelen med detta material är att det är lätt att applicera och att man kan välja mellan att enbart lägga en fin yta eller skapa lager på lager som totalt blir några centimeter tjockt.

Nackdelen med gipsputs är däremot hållbarheten. Det finns väldigt liten bäring i gips vilket exempelvis märks om man vill sätta upp saker på en gipsvägg. Ett alternativ kan därmed vara att välja multiputs. Det är mer hållbart men däremot inte lika flexibelt som gipsputs.

Akustikputs

Akustikputs används främst för att förbättra akustiken i ett rum. Detta för att minska hårda ytor där ljudet lätt studsar och upplevs hårt. Det kan exempelvis användas i offentliga lokaler, skolor och kontor. Platser där det rör sig många människor och där ljudnivån snabbt kan upplevas hög. Genom att applicera akustikputs på dessa plana ytor dämpas ljudnivån rejält. Det finns flera olika material och arbetssätt att använda för att möta de olika behoven av ljudabsorbering.

Stuckatur

Stuckatur är vackra ornament och detaljer som används på väggar och tak. Ett exempel på ett hus med vacker stuckatur är Börsen i Stockholm. Ett hus som renoverades mellan 2016 och 2019 och där man just valde att behålla så mycket som möjligt av textilier, stuckatur och takkronor för att behålla den känsla som huset länge varit känt för.

Det finns även andra arbeten som kan utföras med gips.  Företaget i Stockholm vars tjänster tagits som exempel kan även eventuellt erbjuda andra tjänster inom området men det var dessa som presenterades på hemsidan. Det speglar även branschen relativt bra då både gipsputs, akustikputs och stuckatur är breda områden med olika mindre inriktningar och arbetsmoment.

Källor:

Bolag i Stockholm med fokus på gipsarbeten

GDS – En av Sveriges största tidningar för dig som helst gör arbetet själv

Wikipedia

 

 

 

17 Jun 2019