Håll ditt tak helt och slipp problem med mögel

Att leva i ett hus med mögel kan bidra till problem med sin hälsa och därför är det viktigt att försöka undvika att huset tar in vatten. Eftersom det är vatten som orsakar tillväxt av mögel.

För att slippa problem med vatten som tar sig in i genom taket är det mycket viktigt att se till att sätta stopp för vattnet. Det gör man genom att ha ett helt och rent tak. Det som vanligtvis kan orsaka att vatten letar sig in i huset är att tegelpannor på taket är trasiga och därför är det viktigt att se över sitt tak då och då.

När man har regelbunden uppsikt över taket så kan man lättare förhindra att vatten tar sig in eftersom man kan åtgärda de eventuella skador som uppkommit. För att effektivt undersöka taket får man ge sig upp på det. Är man skraj över att klättra upp på taket kan man anlita hjälp. Om man gör det kan man också få takrenovering utförd i Stockholm om det finns behov för det.

Risker med fukt i huset

När vatten letar sig in i huset kommer det per automatik att bli fuktigt. I denna fukt trivs mögel och en tillväxt startas. Om man vistas i mögel varje dag så kan man faktiskt bli sjuk och utveckla överkänslighet, besvärliga allergier, astma eller andra problem med lungorna. Misstänker man fukt i taket är alltså det bästa är att gå till botten med problemet och utföra en takrenovering.

4 Feb 2021