Har din bostad för höga halter av radon?

Det finns faror som inte kan upptäckas okulärt, som inte luktar och som i övrigt inte ger några som helst ledtrådar om sin existens. Ämnen och gifter som finns i den luft vi dagligen andas och som på sikt kan göra oss väldigt sjuka. Radon är ett exempel på ett sådant och det som är talande – och skrämmande – i sammanhanget är att det finns väldigt många hus i Sverige som har för höga värden av radon i sig; något som man alltså inte kan upptäcka med blotta ögat eller genom att lukta med näsan. 

“Radon är näst efter cigaretter den vanligaste orsaken till lungcancer. Genom att genomföra en radonundersökning och en efterföljande radonsanering (om det krävs) så minimeras riskerna för att man själv – eller någon i familjen – ska bli sjuk"

Radon är farligt. Näst efter rökning så är radon den vanligaste orsaken till lungcancer och det enda sättet att upptäcka radon är att genomföra en radonmätning. En sådan ger svart på vitt kring vilka nivåer som finns i huset och om någon åtgärd måste vidtas. Skulle ditt hus – efter en mätning – visa sig ha högre nivåer än riktmärket om 200 Bq/m3 så bör du vidta åtgärder. 

Genomför en radonsanering

Vi ska först och främst säga att en radonmätning är billig att göra och att den dels inte kräver någon större uppoffring. det handlar om att man placerar ut små puckar som mäter halterna av radon – ju längre dessa sitter i bostaden; desto säkrare blir resultatet. Och: de ska ligga under den så kallande eldningssäsongen – mellan 1 oktober och 30:e april – för att resultatet ska vara så tillförlitligt som möjligt. 

“Hur en radonsanering ser ut beror lite på varifrån radongasen avges. Det finns olika metoder för att sänka halterna och därför krävs en ordentlig utredning innan man sätter igång. Markradon kräver en metod, radon från byggmaterial en annan och vattenradon en tredje“ 

Skulle radonmätningen i fråga visa på för höga halter av radon så kommer nästa steg: att sänka halterna till en godkänd nivå. Det första steget är att lokalisera varifrån radonet kommer. Primärt så finns det två stycken områden som avger radongas: byggmaterialet eller marken. Ett tredje gäller vattnet; men det är inte lika vanligt förekommande då det flesta är anslutna till det kommunala vattennätet. Skulle du dock ha en egen vattenbrunn där halter av radon finns så går det att genomföra en radonsanering genom en metod där man - via en radonavskiljare - kraftigt luftar vattnet i fråga. 

Exempel på metoder vid radonsanering 

Gällande byggradon så finns det några metoder som brukar användas. Vilken beror på hur kraftiga halter som avges. Mindre halter kan ibland korrigeras till en lämplig nivå genom att ytbehandla exempelvis en vägg av blåbetong. I vissa fall kan det även fungera med att montera spaltventiler vid fönsterkarmarna och ta bort listerna. Handlar det om högre halter så använder man en radonsug vid en radonsanering – i kombination med ett inkopplat till- och frånluftsystem så ger det den bästa effekten; men det brukar också vara dyrast. 

“En liten spricka i plattan kan släppa in radongas från marken och ge huset för höga värden. En radonsanering i ett sådant läge kräver god kunskap, erfarenhet samt moderna mätinstrument“ 

En vanlig källa varifrån radongas brukar avges handlar om marken. För att sanera markradon så krävs det god kunskap och väldigt bra mätinstrument - även den minsta spricka kan avge radongas och det krävs verkligen att företaget man anlitat kan avgöra exakt vilken metod som i slutändan ger bäst effekt. Det kan handla om att täta hela plattan, något som låter som den bästa lösningen i teorin – men som ofta ger ett sämre resultat än förväntat. Bäst är att kombinera en tätning av plattan tillsammans med en radonsug. 

Den naturliga frågan blir här – varför gör inte alla på det sättet? Jo, för att just det ingreppet tar lite längre tid och är dyrare än de andra. Men, i vissa fall så är det ett pris som måste betalas. har man provat alla andra alternativ och fortfarande står med för höga radonvärden så är det egentligen den enda lösningen. Läs mer här om radonsanering: radonsanering.se.

22 Jan 2018