Homestyling – enligt vetenskapen

Homestyling har blihomestylingvit en populär tjänst på senare år, inte minst i städer där bostadsmarknaden är het (Stockholm och Göteborg, till exempel, i synnerhet Stockholm). Men hur fungerar det egentligen?

En svensk mäklarbyrå anlitade en amerikansk designpsykolog för att ta reda på hur det egentligen ligger till. De lät tre experter inreda en lägenhet i Stockholm – på tre olika vis. Kan homestyling verkligen öka priset väsentligt på en villa eller en lägenhet? Tanken är att man ska besvara den frågan på vetenskapligt vis.

Tre punkter som alla kan ta med sig från rapporten är som följer:

Människor vill känna sig trygga. Det innebär att miljöer som är lätta att överblicka, som är tydligt uppdelade och som inte innehåller alltför mycket visuell komplexitet är att föredra.

Anpassa din homestyling efter köparna. Många objekt har en tydlig målgrupp som troligtvis kommer vara mest benägna att lägga ett bud. Är det singlar? Barnfamiljer? Äldre? Anpassa stylingen efter dem – det är fördelaktigt att de har det enkelt att föreställa sig hur det skulle vara att leva i bostaden.

Omgivningen tolkas med hjälp av våra sinnen. Upplevelsen av ett hem kan förändras radikalt genom att använda sig av dofter, färger och former.

Mål med en homestyling

Rapporten som Sally sammanställde innehåller också ett antal mål. Ett av de målen är att satsa mycket på det första intrycket. Entrén och trädgården står sannolikt för både det första och det sista intrycket. Många gånger kommer man starkare ihåg början och slutet av saker och ting, snarare än det som sker mittemellan.

Viktigt är också att spekulanterna kan känna sig avslappnade och trygga i miljön. Är visningen väldigt populär, och lägenheten liten, skulle det till exempel kunna leda till en sämre upplevelse för spekulanterna. Ligger bostaden nära en tungt trafikerad väg i centrala Stockholm till exempel, bör man se till att ljudet från bullret minimeras. I korthet kan det leda till att det blir svårare att visualisera funktioner och sitt eget liv i bostaden, vilket i sin tur kan sänka viljan att lägga ett bud.

Skapa gärna en speciell känsla

Det står också att det är fördelaktigt att skapa en speciell känsla i bostaden. Sannolikt kommer spekulanten att gå på fler visningar – inte bara på din bostad – och det kan vara fördelaktigt att göra det man kan för att ens objekt ska sticka ut. Det här skapar man lättast med homestyling – med inredning, och genom att använda sig av dofter, färger och former för att påverka den som går på visningen.

Vidare kan man läsa att den som går på visningen bör få en känsla av vem den nuvarande ägaren är. Men det får inte lysa igenom allt för mycket. När man gör homestyling brukar man ha i åtanke att hemmet visserligen ska vara lite personligt, men på ett ganska neutralt sätt. Är det alltför personligt finns en risk att spekulanten får svårt att visualisera sitt eget liv i bostaden.

Ett tips på ett kompetent företag inom branschen finns här: insyninterior.se

12 Jun 2019