Hur mycket kostar en fasadrenovering i Stockholm?

Anledningen till att man genomför en fasadrenovering är att huset i fråga av någon anledning tagit – eller riskerar att ta – skada och tappa sin glans och karaktär. Detta kan då beror på avgaser, slitage från regn, snö eller annan nederbörd och det faktum att hus – naturligtvis – åldras. En fasadrenovering sker i alla städer men om man ser till i vilken stad det är allra vanligast så sticker Stockholm ut ganska rejält i Sverige.

Här påverkar naturligtvis avgaserna som finns i staden men även det faktum i hur byggnaderna ser ut gör Stockholm speciellt gällande just fasadrenovering. Det finns i Stokcholm nämligen en ganska unik blandning av nya hus och äldre byggnader och det är främst de sistnämda som ofta behöver ses över och där man då måste genomföra en fasadrenovering. Här kan det handla om att putsa bort gammal smuts, att måla om dem eller något annat inom fasadrenovering som gör att husen i fråga får tillbaka sin forna glans och detta sker alltså överallt i Stockholm och inte bara i Gamla stan som en del personer tror.

Äldre hus finns nämligen i hela Stockholm och för att bevara dessa för framtida generationer så är allstå det – med jämna mellanrum – nödvändigt att genomföra en fasadrenovering. Gällande kostnaden för en fasadrenovering så kan kan man här direkt säga att den varierar och beror på vad som ska göras, i vilken omfattning samt vilken typ av byggnad det handlar om. Har du exempelvis som privatsperson ett hus utanför Stockholm som bara behöver putsas så kommer du ju naturligtvis att få betala mindre än vad du skulle fått göra om du ägt en fastigehet i Gamla Stan och detta är ju också ganska naturligt, eller hur?

Huvudsaken är dock att man med jämna mellanrum ser över och vid behov genomför denna fasadrenovering – kostnaden för att låta bli kan nämligen bli väldigt hög och det är alltså då bättre att ta det lite pö om pö.

Vilka jobbar med fasadrenovering i Stockholm?

Det finns väldigt många företag som riktat in sig på just fasadrenovering i Stockholm och anledningen till detta är att det – som vi sa ovan – är en så pass stor stad med så pass många äldre byggnader att det finns plats för företagen i fråga. Detta medför dock att alla företag som är verksamma med fasadrenovering inte håller lika hög klass och att man därför bör vara lite vaksam den dag man ställs inför ett sådant projekt i Stockholm.

Här är tumregeln att man gör en noggrann research innan man anlitar och att man kanske hellre betalar lite mer än för lite pengar. betalar man för lite så är risken nämligen ganska stor att denna fasadrenovering i Stockholm måste göras om efter bara något år och den totala kostnaden blir då betydligt högre än vad som var den ursprungliga planen.

Låter det för bra för att vara sant – ja, då är det troligen heller inte sant och dessa visdomsord passar väl in även på fasadrenovering i Stockholm.

31 May 2017