Hur renoverar man putsfasad?

Är det dags för en fasadrenovering? En fasad behöver underhållas med minst 20 års mellanrum. Det finns inget som är så snyggt som en nyrenoverad fasad. Här presenterar vi tips om hur man kan renovera sin fasad om den är av putsbruk.

Är det så att man har en villa, eller radhus som är byggd med en putsfasad, bör man ta reda på vilken slags puts som fasaden är byggd av. Det största felet som man kan göra är att använda fel slags puts till fasaden. Då kan hela fasaden rämna och man måste bygga om hela fasaden. Känner man sig det minsta osäker bör man rådfråga en hantverkare som kan komma ut och titta på fasaden och säga vad det är för putsbruk som har använts.

Så kan du ta reda på vilken puts som har använts

Har huset en trästomme? Man kan ta reda på det, genom att titta på konstruktionsritningen, eller möjligen objektbeskrivningen (som man eventuellt fick av sin mäklare). Där bör det framgå om huset har en putsad trävägg utan luftspalt. Man kan även knakca försiktigt på putsfasaden; låter det ihåligt när man knackar på den, kan den vara monterad med en tunn cellplast. Man kan kontrollea mellan putsfasaden och sockeln vid ytterväggens underkant. Ser man att det saknas en uftspalt är fasaden enstegstätad. Det vill säga, det finns stor risk för att fasaden kan drabbas av mögel och bör renoveras, enligt villaägarna.se.

Vill man renovera en putsfasad själv, kan man gå till väga på följande sätt:

  1. Ta bort dålig puts – använd till exempel en huggmejsel och hammare. Ta bort åtminstone 4 centimeter kring sprickan så att kanterna häftar mot underlaget. Spola sedan och borsta med en stålborste på ytan som man har tagit bort. Använd inte högtrycksspolning. Den kan förstöra fasaden och göra så att fukten tränger in i den.
  2. Blanda bruk – blanda samma slags bruk som fasaden är byggd med. Det bästa är att ta reda på om putsen innehåller cement. De allra flesta hus som inte är från Antiken eller Hedenhös, innehåller cement. Bland då till en bruk för tunngrundning, ser mest ut som välling. Slå av vällinen på fasaden och använd en borste för detta. Vänta sedan några timmar så att vällingen har torkat.
  3. Lägga på putsbruk – när den första tunngrundningen har torkat är det sedan dags att lägga på av själva putsbruken. Använd en skrapa eller murskrapa för detta. När du har lagt på ordentligt med puts på det ställe som du arbetar med, kan du ta en helt rak bräda och dra av överfllödigt bruk. Det bäst är om du tar sikte på en punkt som du vet är rak, och håller fast brädan vid denna pukt och låter brädan gå i en cirkel runt den fast punkten. Låt putsen torka.
  4. Putsa putsen – när putsen har torkat ordentligt, så ska man "riva" ytan med en träriv. 

Obs! Vill du hellre anlita hantverkare för en fasadrenovering? Bor du i Nyköping och vill anlita proffsen? Läs då mer på: fasadrenoveringnyköping.se.

20 Sep 2019