Hur väljer man trägolv?

Trä är ett vackert, levande golvmaterial som dessutom går att förnya och renovera när det blir slitet. Men hur ska man egentligen tänka i valet av trägolv när det finns så mycket att välja på?

Trägolv finns i alla möjliga varianter och träslag som exempelvis parkett i olika mönster och med parkettstavar i olika storlekar. Även plankgolv går att variera med olika bredd på plankorna. När man väljer trägolv brukar det bli bäst om man tar hänsyn till arkitektur och stil på rummet. I ett lantkök i ett hus på landet passar det troligtvis bäst med ett plankgolv med bredare plankor. Medan en sekelskiftesvåning säkert klär bättre i en parkett. I lite mindre rum passar det också ofta bättre med smala plankor eller kortare parkettstavar.

Anlita en erfaren golvläggare

Trä är ett levande material som påverkas av årstider och luftfuktighet. För att lägga in ett trägolv på rätt sätt krävs det därför en erfaren och kunnig golvläggare. När man väljer golvläggare ska man därför också ta hänsyn till referenser och inte bara titta på priset. Man kan också använda sig av rotavdraget och på så vis komma ned i pris.

Tycker man att det är svårt att välja golvtyp och ytbehandling kan en golvläggare i Uppsala även komma med förslag med hänsyn till husets arkitektur, stil och tidsperiod. Många golvläggare är också återförsäljare av olika typer av trägolv, och man brukar kunna få låna hem provbitar för att se hur golvet kommer att se ut på plats, och lättare kunna välja.

21 Jun 2021