Husets utsida ska hålla fukten borta och värmen inne

Det brukar sägas att det är insidan som räknas. Men så är inte alltid fallet då det kommer till hus. Då är utsidan jätteviktig och hur man på bästa sätt skyddar huset mot vårt nordiska klimat.

Taket och fasaden är två jätteviktiga ytskikt på våra hus. Ska man välja fasadmaterial har man en del att fundera över. Ett trähus ska till exempel målas med jämna mellanrum till skillnad från ett betonghus som står där det står utan att man behöver göra särskilt mycket. Självklart spelar också känslan in i val av fasadmaterial. Dessutom är betong inte bra för miljön då det vid tillverkning släpps ut stora mängder kolmonoxid. Också landskapet spelar in i val av material och i olika delar av Sverige är vissa material dominerande. Som exempelvis korsvirkeshus i Skåne eller faluröda stugor som i Småland. Därför bör man ta hänsyn till omgivningen och ska man byta material helt på en fasad så krävs det bygglov.

Trä är ett miljövänligt material som kan hålla i flera hundra år

Olika fasader kräver också olika slags underhåll. I Sverige är trä vanligt då tillgången har varit relativt god då vi har stora arealer av skog i vårt land. Trä är också ett hållbart, lättarbetat och miljövänligt material. En träfasad kan ha både stående eller liggande panel. Även blandat förekommer på vissa äldre hus med snickarglädje. Är man noga med att sköta om sitt trähus med regelbundna färgstrykningar vart sjunde år så kan det hålla i flera hundra år. Men utsätts huset för mycket väder och vind så kan det behöva ses om oftare. Särskilt om huset ligger nära kusten.

Passa på att tilläggsisolera då ni byter fasad

Har man ett hus med en putsad fasad så ska den helst renoveras efter 40-50 år. Det kan vara svårt att själv putsa sin fasad och det är bäst att anlita en renoveringsfirma. Måla kan man däremot göra själv men man ska vara noga med att använda färg avsedd för puts och inget annat. Har man ett eternithus som behöver ny fasad kan man idag inte få tag i eternitplattor. Fibercement är materialet som har ersatt eterniten men varför inte passa på att i stället klä fasaden i trä? Och när man ändå håller på kan det vara en god idé att också tilläggsisolera väggarna och kanske även byta ut fönstren. En bättre chans till energibesparande åtgärder finns inte. Vi rekommenderar att göra det på fasadrenovering i Nacka

22 Mar 2020