Ibland är det klokt att upprätta en ekonomisk plan för BRF

För att upprätta en ekonomisk plan för BRF behövs det kompetens inom både ekonomi och juridik. Det finns advokatbyråer att anlita som är specialister på detta.

Det var lite bistra tider för BRF Kandidaten. Ekonomin var skral och i och med det så var inte intresset för de lägenheter som lades ut till försäljning på topp precis. Slutpriserna nådde inte de höjder som de egentligen borde kunna, sett till andra förutsättningar än just föreningens ekonomi.

Styrelsen hade möte och ekonomin var naturligtvis agendans viktigaste punkt. Efter en hel del diskussioner så kom man fram till att de skulle behöva ta hjälp för att få rätsida på ekonomin. Det behövdes någon som hade kompetens inom både juridik och ekonomi. Visst, det skulle så klart kosta lite att anlita någon men det skulle betala igen sig om föreningen bara fick hjälp med att upprätta en ekonomisk plan för BRF.

Granskning av ekonomisk plan för BRF

Från en annan förening fick de tips om en advokatbyrå som erbjöd denna tjänst. Först fick de en kostnadsfri rådgivning och utifrån denna skulle de sedan kunna bestämma sig för hur de ville gå vidare.

Hela upplägget kändes mycket seriöst. Planen skulle utformas så att den uppfyllde alla formella krav och det skulle absolut inte finnas med några glädjekalkyler. Till slut skulle den granskas inte bara av en utan av två oberoende parter som skulle intyga att planen var korrekt. Styrelsen hade inga problem att ta beslutet – detta var den väg de skulle gå.

28 Sep 2022