Isolera huset i Eskilstuna

Om du har ett kallt hus och bor i Eskilstuna kan du behöva isolera det. För att isolera det på rätt sätt bör du använda så effektiva byggmaterial som möjligt. Här ger vi tips på bästa möjliga material för din isolering i Eskilstuna. Något som verkligen har blivit tydligt den senaste tiden är det att vi alla behöver använda oss alltmer av så miljövänliga metoder och byggmaterial som det bara är möjligt. Har man inte riskerar man att all uppvärmning går förlorad och med det förbrukas kostnader utan att göra någon nytta.

Man bygger element under fönster för att undvika kallras

Av den anledningen har man bestämt att lägga element under fönster för att kompensera en dålig isolering. Utan värmelementet under fönstret sipprar den kalla luften in i bostaden, och åstadkommer kall luft längs golvet. Skulle man i stället ha isolerat fönstret ordentligt hade man inte behövt elementet invid fönstret. Så fungerar passiva hus, som inte behöver uppvärmning. I stället är husen så väl isolerade att det räcker med den värme som de boende i husen själva åstadkommer. Plus den värme som matlagning, bakning, användningen av elektriska apparater, varma duschar och bad ger.

Det går att isolera hus på bra sätt

Det går att isolera hus på rätt sätt och som är bra både för människor och miljö. Ett sådant bra sätt är att isolera med träfiber som är restprodukter från våra sågverk. Det bildas mycket sågspån som kan tas till vara och bli isolering i våra hus både i form av träfiberskivor och som lösullsisolering. Det är alla material som både isolerar effektivt och som inte är skadligt varken för miljön eller för människorna. Många hus är alldels för illa isolerade. Det blir därför både dyrt och ett slösande av energiresurser att bo i sådana dåliga hus. Vem vill bo i ett sådant hus? Här behövs det många fler och bättre hus.

Naturliga material brandfarliga är myt

Det finns en myt om att naturliga material är mer brandfarligt än annat isoleringsmaterial. Det är fel. Isoleringsmaterial som innehåller cellplast som däremot är mycket lättantändligt. Det finns många plastmaterial som är mycket brandfarliga. Jämför man brandegenskaperna med ett massiva skivor av trä, är träet inte särskilt brandfarligt. Det är en myt som har blivit seglivad att trä och spånskivor är lättantändliga. Det som avgör lättantändligheten är hur massiv skivan av trä är eller isoleringsmaterialet av cellull är. Alla hus borde isoleras med miljövänliga isoleringsmaterial.

15 Apr 2019