Linjemålning fyller viktiga funktioner

Vi människor behöver tydliga ramar att förhålla oss till. Många tänker sig att det handlar om det motsatta, men ser man till vissa sammanhang så kan den personliga valfriheten definitivt ställa till det.

Ett tydligt exempel på detta handlar om parkeringar. Har du någon gång besökt exempelvis en auktion eller en loppmarknad på landet så vet du också hur ett organiserat kaos kan se ut vad gäller parkeringar. Alla vill ha plats - och alla vill ställa sin bil på ett så bra sätt som möjligt; vilket i slutändan innebär det motsatta där betydligt färre bilar ryms inom den disponibla ytan.

Linjemålning ger tydliga direktiv

Samma sak kan man se på vissa parkeringsplatser. Saknas tydliga direktiv så kommer folk att ställa sig varhelst de behagar och det leder i sin tur till samma typ av kaos - och samma risk för olyckor och konflikter.

Allt detta kan förhindras genom linjemålning. Vi nämnde ovan orden tydliga direktiv och just linjemålning är utmärkta exempel på sådana: genom att skapa parkeringsrutor så får man någonting att förhålla sig till.

Linjemålning skapar ordning och reda och det är ett effektivt sätt att förhindra irritation, konflikter och olyckor genom. Har ni exempelvis problem med parkeringar inom er BRF så kan linjemålning i professionell regi definitivt vara lösningen. Detta brukar även innebära att den yta där parkering sker också blir optimerad och att man i slutändan får plats med fler bilar än tidigare.

Linjemålning - underlätta lek på skolan

En annan viktig funktion som kan fyllas genom linjemålning handlar om rörelse och lek för barn. Man ser tyvärr en oroväckande trend gällande just detta. Skärmtid ökad - rörelse minskar. Detta är något som på sikt kan få enorma konsekvenser och här har vi som vuxna ett ansvar.

Genom att välja linjemålning på en skolgård så kan vi skapa nya världar för barnen att röra sig inom. Här kan exempelvis olika färger användas för att egga fantasin, men man kan även se att det är möjligt att måla upp lekhagar, basketplaner, tre-i-rad samt exempelvis linjer för fotboll. Barn kan behöva en uppmuntrande knuff och linjemålning är definitivt en sådan.

22 Feb 2023