Mer el-användning i våra hus

Vi gör oss medvetet, eller omedvetet, alltmer beroende av el i våra hus. Vi automatiserar alltfler funktioner i våra hem. Det är populärt med köksmaskiner som snart gör snart allt slags köksarbete åt oss. Vi vispar inte själva längre, vi bakar inte själva, vi skaffar oss fritöser, vi har både vanliga ugnar, varmluftsugnar och mikrovågsugnar. Vi diskar inte, utan använder diskmaskin. Vi förvarar alltfler livsmedel i kylar och frysar. Vårt beroende av el ökar hela tiden. Det leder oss till några nödvändiga åtgärder.

Vi bör se över vår energileverantör

Visste du att vi i Sverige lever som om vi hade tillgång till 4 jordglober, varje år? Det är fullständigt ohållbart. Det är klart att vi inte har tillgång till ens en jordglob varje år. Vi måste sluta med vårt levnadssätt som tär alltmer på jordens resurser. Var och en av oss är skyldiga våra barn och barnbarn att se till att den energi som vi väljer är förnybar energi. Samtidigt som vi gör det, bör vi även hålla nere elanvändningen. Hur kan man göra det då, kanske du undrar?

Vi bör minska vår elanvändning

Det är svårt att göra allt på en gång. Ofta brukar alla förändringar börja med ett enda steg. Alla förändringar börjar med något litet. En lång väg som vi ska gå, börjar alltid med ett enda steg. Utan det första steget blir heller inte det tredje, tionde eller hundrade steget av. Att bil medveten om vår energianvändning och vilka konsekvenser det får är det första steget. 

1. Se över vem du köper elen från. Är det en leverantör som förser dig med el som kommer ur en förnybar källa? Är det en miljövänlig distributör?

2. Vad kan du göra för att dra ner på elanvändningen? Släcker du lamporna när du inte längre behöver det? Släcker du ner datorer, mobiler, TV-skärmar och annat som drar el när du inte använder dem?

3. Hur värmer du upp ditt hus? Kan du gå över till en mer miljövänlig upprävmning? Det är mycket viktigt och antagligen den största energianvändning som du har just nu.

4. Ta hjälp av en elektriker i Uppsala som kan hjälpa dig se över din el-användning och hur du kan spara el.

Det visste du kanske inte? Många elektriker arbetar inte för att man ska använda MER el, utan hur du kan använda elen mer effektivt och mer säkert. Många har gamla uttag. Har man då barn i närheten är det farligt då de inte är säkra. Läs mer om hur du kan få säkra eluttag.

29 Sep 2018