Natursten – ett utmärkt material för diverse applikationer

Natursten är ett material som är idealiskt för en mängd olika projekt både inomhus och utomhus. Det finns i flertalet variationer och kan ge olika uttryck beroende på skickliga stenhuggares expertis.

Att välja vilka material man ska satsa på vid renovering, ombyggnad eller tillbyggnad hemma är inte alltid en enkel uppgift. Detta gäller oavsett om det är inomhusprojekt eller utomhusprojekt, även om förutsättningarna självklart skiljer sig åt beroende på projektets karaktär.

Vissa material fungerar dock både inomhus och utomhus, även om det kanske inte är så många. De främsta exemplen är stål och sten. Till skillnad från stål finns det många olika variationer och utseenden att välja mellan när det kommer till sten. Detta är särskilt tydligt när det gäller natursten från VE Sten, jämfört med den något tråkigare betongstenen.

Olika typer av natursten

Skiffer, granit och marmor är vanliga typer av natursten som kan användas i olika miljöer. Kalksten kan också fungera för vissa applikationer. Det finns även nya, mer bearbetade varianter som granitkeramik, som har blivit mycket populära. Det bör dock nämnas att granitkeramik inte är en genuin natursten. Det är faktiskt en extra hållbar typ av klinker.

För att återgå till äkta natursten, så bearbetas detta material i moderna verkstäder av erfarna stenhuggare. Verkstäderna är utrustade med CNC-maskiner, stensågar, kantslipar och annan avancerad utrustning. Tack vare denna utrustning och stenhuggarnas skicklighet kan de skapa former och ytor som är skräddarsydda för den specifika användning som stenen är avsedd för.

11 Jul 2023