Olika typer av fasader

Olika fasader kommer med vitt skilda egenskaper och krav på underhåll och omvårdnad. Har du en träfasad kan du räkna med att en fasadrenovering kommer behöva göras en eller ett par gånger under fasadens livstid. Har du en fasad av tegel kan du istället slappna av då det knappast finns särskilt mycket underhåll att utföra.

Nu är kanske en fasadrenovering inte något som skrämmer dig. En fasad i trä är något som många anser både vara vackrast och mest praktiskt att bygga huset med. Vilken fasad passar dig bäst?

Plastfasader

Plastfasader är ganska ovanliga att se i Sverige. Desto vanligare är det i områden med svåra väderförhållanden, där kusterna längs USA och Kanada är exempel. Kusterna i Sverige, vid Göteborg eller Stockholm till exempel, utsätts knappast för samma typer av väder.

Den som funderar på att skaffa en plastfasad behöver knappast lägga tid eller dyra pengar på fasadrenoveringar. Hård PVC eller vinyl har en livslängd på över ett sekel och kräver inget underhåll alls. Nackdelen med en plastfasad är estetiken. De allra flesta anser helt enkelt att plastfasader inte är lika vackert som trä- eller tegelfasader. En annan fördel med dessa är att alger och mögel har svårt att få fäste. Därutöver är de möjliga att återvinna.

Tegelfasad

Hus med tegelfasader är inte ovanligt att se. Särskilt vanligt är det kanske i förorter till större städer som till exempel Stockholm. Med det sagt går de att se över hela landet och inte bara i större städer som just Stockholm eller Göteborg. Ett hus med tegelfasad får en alldeles egen stil som skiljer sig mycket åt från exempelvis träfasader.

I likhet med plastfasader kräver tegelfasader knappt något underhåll. Det som kan behöva göras är att skrubba ytan med såpvatten och en borste om man vill fräscha upp fasaden något. Någon komplett fasadrenovering är det inte tal om ifall man har tegel.

Stenfasad

Gotland har uppmärksammats för sina många hus med stenfasader. Troligen har de byggts för att efterlikna de många kyrkor av sten på som finns på ön. Hus med stenfasader kan hittas i Stockholm, Göteborg och andra städer också, men Gotland har uppmärksammats just för det stora antalet stenfasader som finns där.

Att ha en stenfasad kommer med både för- och nackdelar. Den största fördelen är kanske att det är mycket svårt att slita ut. Det har en mycket lång livslängd och står pall mot hårt väder. Nackdelarna är till exempel att det är ganska dyrt, tungt och svårt att arbeta med.

Behöver du komma i kontakt med någon erfaren och kunnig som kan fasadrenovering? Läs mer här.

16 Sep 2017