Överlåtelsebesiktning - viktigt när du ska köpa hus

Att undersöka att ett hus är i gott skick är en del av det du som köpare behöver göra innan du skriver på kontraktet. Med en överlåtelsebesiktning får du koll och köper inte grisen i säcken.

Som köpare av ett hus gör man rätt i att först se över husets skick. På så vis köper man inte grisen i säcken och riskerar att känna sig lurad efteråt. Hus har fel och brister, så är det bara. Det är svårt att hitta ett hus som inte har något fel eller problem. Men det mesta går att lösa och därför är det så bra att man kan göra en överlåtelsebesiktning innan köpet går i lås. Med en besiktning gås huset igenom av en besiktningsman. Denna person bör vara opartisk och inte ha några egna intressen i huset det gäller. Det är inte bara huset som besiktas och gås igenom, även den mark som ligger kring huset ses över i en överlåtelsebesiktning.

Vad ingår inte i en överlåtelsebesiktning?

Många tror att en överlåtelsebesiktning är ett krav när man köper hus, men så är det inte. Men det ligger i köparens eget intresse att göra en sådan, så inga överraskningar blossar upp senare. Man vill veta vad som väntar när man gör ett sådant stort köp som ett hus ändå är. Besiktningsmannen undersöker inte elen, värme, vatten eller ventilation i bostaden vid en besiktning av huset. Sådana undersökningar får man boka in själv av en annan typ av besiktningsman. Läs mer om överlåtelsebesiktning på denna sida: https://www.svenskfastighetsbesiktning.se/

25 Oct 2021