Planera huset rätt

Att bygga hus innebär många frågor, funderingar och kan ses som ett omfattande projekt, även om det inte är man själv som fysiskt ska bygga huset. Ett unikt arkitektritat hus kan bli en dröm för de flesta, men många villaägare kommer någon gång i sitt livsskede bygga om eller bygga ut huset. Därför blir det viktigaste att minst lägga ned lika mycket tid innan husbygget som under tiden huset byggs. Att anlita en arkitekt kan kännas skrämmande och långt borta för väldigt många då det låter dyrt, men en arkitekt har koll på saker man själv kanske inte har kunskap om. Exempelvis kan en arkitekt hjälpa en att bygga hus mer energieffektivt, direkt se på en ritning hur ett rum kommer att upplevas, hur sambandet till de övriga rummen i huset kommer att bli, vilka konsekvenser varje val kommer att ge och hur huset bör placeras på en tomt innan du bygger.

Fördel med att anlita en arkitekt

Som många kanske inte tänker på är fördelen med att anlita en arkitekt till sitt bygge den bästa investering man som villaägare kan göra i längden. Det är timmar man sparar tid på under bygget och när du senare bor i huset. En bra ritning är A och O då snickaren inte behöver fundera över lösningar på plats och har man exempelvis planerat huset rätt så kan det underlätta framtida projekt om man enkelt vill flytta väggar, renovera om eller liknande. När man anlitar en arkitekt kan man känna sig trygg med att huset planeras rätt och ju mer detaljerad man är från början, desto smidigare kommer bygget att gå när det byggs. Om huset byggs utifrån en detaljerad bygghandling har arkitekten också ansvar för att huset håller och att bygglagsstiftningen efterföljs. Om det så handlar om att bygga ett nytt hus till en specifik tomt eller ett företag som behöver nya lokaler så kan en arkitekt ta fram lösningar utifrån personens önskemål där funktionalitet och estetiska värden möts.

Att tänka på innan

När man bygger ett hus är det viktigt att tänka på att först bekanta sig med den tomt man ska bygga på. Det är lätt hänt att man först börjar titta på husmodeller och därefter planerar hur man ska placera husmodellen på tomten, vilket kan bli mindre bra utifrån upplevelsens perspektiv. Det är så viktigt att lära känna sin tomt innan bygget, att man registrerar nivåskillnader, höga träd, solens vandring över dygnet och om det finns några utmärkande drag med tomten som man ska bygga på. Det kanske finns en vacker utsikt man bara inte får missa, även se över bortom sin egna tomt där det kan finnas stora träd som kan skugga. I sovrummen kanske man vill uppleva morgonsol och då är det viktigt att veta vart man ska placera sovrummen rätt. Bor man i ett området där det kanske är mycket buller är det bra att sätta in färre fönster och planera in en tät grön häck åt det hållet. Sådana detaljer kan en arkitekt hjälpa till med och därför blir det extra viktigt att arkitekten blir involverad tidigt i byggprocessen. 

En arkitekt kan hjälpa till med skisser, 3d-modeller, plan-, fasad- och sektionsritningar, projektledning av husbygget, detaljritning, illustrationer och mycket mer. Kontakta företag som är specialister inom detta område och kan hjälpa till med det nya husbygget för att underlätta byggprocessen, från idé till verklighet! Om det så handlar om utbyggnad, ombyggnad, trädgårdsplanering eller kanske allting? En arkitekt som är specialiserade på just det som du efterfrågar efter kan hjälpa dig med helheten och komma med förslag och smarta problemlösningar, hjälpa till med bygglov och helt enkelt effektivisera hela bygget.

16 Jun 2017