Plåtslagare har satt tak på Stockholm i flera hundra år

Vad skulle Stockholm ha varit utan alla dess plåtslagare? I flera hundra år har de gjort staden till vad den är idag. Och det lär fortsätta in i framtiden.

I Stockholm har plåtslagare länge varit en del av stadsbilden. I över tvåhundra år har de hamrat på tak och fasader på kyrkor, hus och fabriker. Det är en grupp hantverkare med en rik historia och som har varit en vanlig syn på gator och i gränder i sekler.

Plåtslagarnas arbete har bidragit till att skapa det Stockholm som vi känner idag. Vad skulle staden vara utan de blanka plåttaken som speglar solens ljus om våren och de långa stuprören som leder bort vattnet till rännstenen om hösten? Plåten har verkligen gjort Stockholm hållbart och vackert på sitt sätt under lång tid.

Plåtslagare behövs även idag och i framtiden

Även idag har plåtslagare en självskriven plats vid renoveringar och nybyggen i Stockholm. När gamla plåttak till slut måste bytas eller rättas till behövs plåtslagare, likaså när andra detaljer på byggnader behöver restaureras. Det är ett hantverk som inte har gått ur tiden och som fortfarande är lika aktuellt idag.

Även om plåtslagare har fått anpassa sig till nya metoder och tekniker är det samma sorts arbeten som utförs. Plåt är ett hållbart material som idag uppskattas för sin låga klimatpåverkan och för att det är snyggt. Därför kommer plåtslagare sannolikt vara en viktig del av stadsbilden i Stockholm även i framtiden.

För mer info om plåtslagare, besök denna hemsida: plåtslagarestockholm.nu

7 Jun 2023