Problem med utrymmet?

Det kan komma lägen i livet då man har mindre utrymme än vad man önskar. Eller då man har fler prylar, möbler och saker än vad man har plats för. Saker som man inte vill slänga, ge bort eller sälja då man vet att de kan komma väl till pass i framtiden då man, förhoppningsvis, har en större bostad som ger mer yta att placera dessa föremål på.

Har man hamnat i ett dödläge i och med detta - måste man ta ett beslut om att göra sig av med ägodelar så fort man fyllt sin bostad, och sina förråd? Nej, det fina är att man kan hyra externt utrymme och att detta inte behöver kosta så mycket pengar - åtminstone inte om man bor i en större stad som Stockholm. Något som kan förklaras av konkurrens och behov.

Magasinering är prisvärt i Stockholm

I Stockholm så är magasinering vanligt och detta då man A) har en tjänst där det finns ett stort behov B) har en tilltalande lösning som, som sagt, inte kostar så mycket pengar. I och med att det finns flera företag som erbjuder magasinering så har priserna pressats nedåt. Det är, helt enkelt, billigare med magasinering i Stockholm. Behovet då - hur kan det komma sig att just magasinering är så pass vanligt förekommande i Stockholm? Här är några anledningar:

  • Fler flyttar. Ibland så kan man hamna mellan stolarna vid en flytt. Det innebär att man kanske flyttar ut innan man får tillträde till den nya bostaden. Här blir magasinering unde ren kortare period lösningen. En flytt från en större till en mindre bostad är även det en anledning. Vi ska även peka på andrahandsmarknaden som en del av att magasinering används så pass frekvent. Korta kontrakt ger snabba flyttar - ibland till möblerade bostäder - gör att extern förvaring blir nödvändig. Även sett ur uthyrarens synvinkel så är magasinering en lösning: det finns säkerligen saker som man inte vill att en hyresgäst ska ha tillgång till.
  • Fler renoveringar: En renovering i form av exempelvis en golvslipning eller en mer omfattande sådan i form av att byta ett helt kök kan kräva magasinering av möbler under tiden projektet pågår.
  • Färre förråd. i stockholm så väljer många BRF:er att renovera sina fastigheter och exempelvis förvandla vind och källare till bostäder. Detta gör att förråd och annat försvinner och att man därför måste söka extern hjälp. Många nyproduktioner har inte ens förråd i fastigheterna; det givna förvaringsutrymmet finns inne i varje lägenhet istället.

Välj säker magasinering

Det givna rådet vi kan ge gällande val av magasineringsföretag är att sätta säkerheten först. Dels så tänker vi här på inbrottsrisken. Det bör finnas larm, det bör finnas vaktbolag som har sina rutter i området och det bör finnas rejäla lås på det utrymme du hyr - där endast du har tillgång till kod/nyckel.

Säkerhet inom magasinering handlar också om att de saker och föremål som förvaras inte ska ta skada av miljön. Det ska handla om utrymme som vare sig är för varmt, för kallt eller för fuktigt.

Se över vilka företag som erbjuder magasinering i Stockholm och se till att - med säkerheten i åtanke - besöka dem på plats för att se vilka lokaler man förfogar över.

2 Feb 2018