Relining Stockholm - så funkar det

Misstänker ni att era fastigheter i Stockholm har undermåliga stammar och funderar på hur ni ska agera? Det första steget handlar givetvis om att få detta bekräftat och detta sker genom en rörinspektion. Idag är detta ett relativt enkelt ingrepp där ett VVS-företag går in med slangar utrustade med kameror i stammarna och kontrollerar om det finns exempelvis sprickor eller andra skador.

Om så är fallet, eller om någonting annat oroväckande upptäcks, så måste man vidta åtgärder. Något som idag inte alls är synonymt med det klassiska stambytet. En relining i Stockholm är ett alternativ som verkligen kan göra skillnad.

Det klassiska stambytet innebär att man går in via exempelvis badrumsväggar och olika golv i lägenheterna inne i fastigheten. Ingen kommer undan - alla tvingas anpassa sig till verkligheten. Ett stambyte tar dessutom några månader att genomföra och i och med detta tvingas man som boende att ändra sin vardag. Exempelvis så kan man få dela toalett och dusch med grannarna under en tid - vilket givetvis är långt ifrån en optimal lösning.

Fördelar med en relining i Stockholm

Dessutom kostar det pengar och då inte minst sett till att alla badrum och golv måste återställas till det normala igen. En annan nackdel handlar om att man får se den egna lägenheten, under en period, förvandlas till en byggarbetsplats. Ett stambyte kan vara nödvändigt, men det är långt ifrån optimalt.

Fördelen med en relining är att du slipper allt detta. En relining i Stockholm innebär att de gamla stammarna behålls - men att man i dessa gjuter nya. Detta sker med plast som härdar och där man heller inte behöver riva väggar eller golv. Stammarna repareras inifrån och även om exempelvis det finns sprickor i de gamla stammarna så spelar detta ingen roll - den plast som används håller absolut tätt.

En relining sker på några dagar och det kräver således inga större uppoffringar. Det är, helt enkelt, det bästa alternativet och detta oavsett om det handlar om en större fastighet eller en villa. Med en hållbarhet på minst 30 år så finns det heller inga tvivel om säkerheten. En relining i Stockholm är prisvärd, smidig, trygg och säker.

30 Sep 2022