Ren och underhållsfri uppfart

Trött på att rensa ogräs mellan stenar? Trött på att få in grus i hallen? Trött på att gräset aldrig växer? Är din tomt belagd med gräs eller grus? Tänk i nya banor, testa ett nytt material.

Visst är det charmigt med grus, lite ogräs, lite sten, men när snön kommer är det inte lika charmigt. Om man nån gång har skottat en grusad gång, eller en med makadam, vet man hur besvärligt det kan vara. Det fastnar sten och grus mellan skyffeln och underlaget, man får aldrig bort all snö. Är den gräsbevuxen är det inte heller jättekul när den där ytan alltid är brun och kal, eftersom den slits och gräset aldrig får växa till sig. Har man en uppfart, som används dagligen av fötter och av bildäck, blir det slitage.

Bort med leran, på med asfalt

Ett annat problem som man kan ha under framför allt hösten, är regn och lera. Har man otur kan det bli riktig lervälling där man brukar parkera. Det blir djupa spår i marken efter bildäck, det blir lera överallt. Varför inte göra dig själv och din närmiljö en tjänst, och fundera på om inte asfalt är ett alternativ. Det finns firmor som har erfarenheten och som asfalterar åt dig, så att du blir nöjd många år framöver. Som vet att ett bra underarbete är otroligt viktigt. Utan ett gott förarbete finns risken att det hela behöver göras om inom några år. Inte kul. Vill du ändå köra med stenplattor, kan du få hjälp med det också. Även snöröjning när det blir aktuellt.

Rationellt, praktiskt och säkert

Kanske tänker du att det inte är din stil att ha asfalt på tomten? Och det behöver man inte heller ha överallt. Resten av tomten och trädgården går att göra precis så lummig och härlig som du tänker dig. Men där du ska köra in med bilen varje dag, där du går dagligen in och ut, där kan det få vara underhållsfritt. En asfalterad uppfart är en bra plattform om du behöver köra in med tunga fordon, kanske en leverans av möbler eller en flyttbil. Utan hållbar infart blir det till att stå nere på gatan, och inte ha nära till ingången. Har man en liten lutning på sin uppfart med asfalt, har man alltid naturlig avrinning av regnvatten och smältvatten. En ren och torr gång till huset, sparar mycket rengöring invändigt. Vi rekommenderar att läsa vidare på denna sida: https://www.asfalterauppfart.se/

29 Mar 2020