Rivning i Stockholm

Behöver du hjälp med sanering eller rivning i Stockholm? Ta då hjälp av en firma som har god erfarenhet och de tillstånd som krävs. Då blir arbetet utfört korrekt och du kan känna dig trygg.

De finns många aktörer ute i omlopp som sysslar med rivning och sanering. Det är bra eftersom det är ett jobb som inte alla kan utföra. Vid rivning och sanering krävs det nämligen vissa tillstånd för att få utföra arbetena. Så när du anlitar en firma, se då till att de har de tillstånd som krävs för det är viktigt att dessa arbeten utförs korrekt.

Eftersom en rivning i Stockholm kan medföra risker för andra byggnader och även för människor så är det av största vikt att firman vet vad de gör. Det finns också risker vid sanering och det är även där viktigt att din inhyrda firma har rätt tillstånd för att kunna utföra ett godkänt arbete. När det handlar om sanering så måste den utföras på ett speciellt sätt så att inte ämnen som ej bör komma ut sprids på grund av dåligt utfört arbete. Till exempel vid sanering av asbest så vill man inte att den ska spridas ut till allmänheten för asbest är farligt att andas in.

Rivning av byggnad pågår

Miljövänlig sanering och rivning

Vid en rivning så dammar det mycket och dammet kan spridas med vinden. För att motverka att dammet från rivningen sprids ut så kan det vara en god idé att täcka in hela området som ska rivas. När området täcks så kommer allt damm stanna inne i det täckta området och det är sedan lätt att ta tillvara på dammet. Annars när detta damm sprids kan det orsaka problem med ventilation och vara besvärligt att andas in.

Vid en rivning så blir det mycket material liggandes och vad ska man göra med allt detta? Jo det tar din inhyrda firma tillvara på och hör dig för innan du hyr din rivningsfirma så att de återvinner allt material. För det är ur miljösynpunkt mycket bra om det kommer till användning igen.

Bygga upp nytt

De flesta firmor som sysslar med rivning och sanering utför också markarbeten. De kan hjälpa dig att gräva för grund och sedan gjuta din platta som den nya byggnaden ska stå på. Och det vore ju perfekt om den firma som utfört rivningen även är med och startar upp bygget av din nya byggnad. Vi rekommenderar att läsa mer på: https://www.rivningstockholm.nu/

5 Mar 2020