Rivning och sanering i Göteborg

Det finns många äldre industriområden i Göteborg. När det ska byggas nytt måste företag som utför rivning ofta utföra en sanering innan man kan påbörja rivningsarbetet på ett säkert sätt.

I äldre industriområden i Göteborg måste man vara särskilt noggrann innan man påbörjar rivningsarbeten. Ämnen som exempelvis asbest användes flitigt till tak, isolering och rörfogar innan man insåg att det var skadligt. Företag som utför rivningen måste därför ha den utrustning och utbildning som krävs för att ta hand om miljöfarliga ämnen på rätt sätt. Det fanns tider när lösningen på problemet var att dumpa allt i havet, men det har man som tur är övergett för en mer ansvarsfull hantering. De krav som ställs på en rivningsfirma är höga och därför är man noga med att sortera och ta hand om allt avfall. Finns det asbest i byggnaden får bara särskilt utbildad personal med skyddsutrustning, både för sig själva och för omgivningen, utföra arbetet.

Efterarbete av området är viktig när man utför rivningsarbeten i Göteborg

Ett seriöst företag som utför rivningsarbeten i Göteborg vet att efterarbetet är lika viktigt som själva rivningen. Därför transporteras alla rivningsmassor bort och allt som går att återvinna tas om hand på att ansvarsfullt sätt. De gifter som kan ha upptäckts under det förberedande arbetet har levererats till deponi för att inte hamna i naturen.

När man anlitar ett etablerat företag för rivningsarbeten vet man att byggarbetet kan påbörjas utan att man behöver städa upp först, och att området sanerats så att inga gifter finns kvar.

20 Mar 2022