Så kan du spara på elräkningen

Har du dålig ventiler hemma sipprar det förmodligen ut en massa inomhusvärme med vnetilerna. Så mycekt som 30 procent av inomhusvärmen åker rakt ut i den kalla luften. Och syftet med ventilerna är ju just att luften inomhus ska sugas ut och luften utomhus ska ju ersätta luften inne. Det är bara det att när det är kallt ute, kyls ju luften ner inomhus. Och tvärtom. Just växlingen mellan den kalla utomhusluften och den varma inomhusluften är ju själva syftet med ventileringen. Inte så konstigt då att 30 procent av inomhusvärmen åker ut med ventilerna. Det är ju tur att någon har funderat på det och kommit fram till ett resultat. Med hjälp av FTX-ventiler kan man få utomhusluften uppvärmd innan den åker in.

Anlita ventilationsfirma i Stockholm för ventilbyte

Ett hus bör ha ett flöde på 0,35 liter per sekund per kvadratmeter i en bostad, eller fastghet. Det motsvarar ungefär 0,5 luftomsättningar per timme. Det är svårt att å egen hand kunna fastställa om det är så i ditt hus, eller på din arbetsplats. Däremot kan man leta efter tecken på dålig luftomsättning; man kan få huvudvärk, allergier, eksem eller så kan man ha imma på fönster eller instängd lukt. Sitter personalen och gäspar ofta, kan det också vara tecken på att luften inte är så bra. Är man misstänksam om luftkvaliteten, kan man alltid anlita ett företag som kommer och mäter luften och gör kontroller. Först då får du svart på vitt om det är bra eller dålig luft. 

Detta gör en ventilationsfirma i Stockholm

En ventilationsfirma i Stockholm kommer ut med en mätare som visar hur stor koldioxidhalten är i luften på den lokal som man vill kontrollera. Om mätaren visar på över 1000 ppm visar mätaren att det inte finns en tillräcklig ventilering i huset. Har man inte tillräckligt luftombyte i ett hus, kan man riskera fukt- och därpåföljande mögelskador. Det vill ingen ha. Då är det en bra affär att  låta installera bra och effektiva ventiler. 

Självdragsventiler inte alltid tillräckliga

Har man till exempel självdragsventiler bygger de på att det är stor temperaturskillnad mellan inomhus- och utomhusluften. Det blir ett problem om det inte är särskilt stor temperaturskillnad. Då kan cirkuleringen bli alltför liten för att det ska räcka för dem som bor i huset, eller arbetar i fastigheten. Då kan man behöva motordrivna ventiler som får igång cirkulationen. Anlita då en ventilationsfirma, till exempel i Stockholm för byte av ventiler.

10 Oct 2018