Säker asbestsanering av hus i Stockholm

Det praktiska materialet asbest som kunde användas för isolering visade sig vara mycket skadligt och därför måste man nu göra asbestsanering i Stockholm.

Under 1950-talet var det många material och kemikalier som började användas. Man trodde sig ha funnit lösningen på många problem på ett enkelt sätt. DDT, asbest och PCB användes flitigt i byggnader och i vår miljö. Så uppdagades det att de var giftiga och skadliga för människor och natur.

Asbest var ett material som bland annat användes till tak, isolering av rör och väggar och som komponent när man satte kakel. I många äldre byggnader finns asbesten fortfarande kvar. Den är inte farlig förrän man börjar riva eller såga i den. Det är då de skadliga, cancerframkallande partiklarna frigörs.

Först tar man prover och sedan gör man asbestsanering

Om du ska bygga om eller riva en äldre fastighet behöver du kontrollera att där inte finns dold asbest. Företag som arbetar med att sanera asbest i Stockholm börjar alltid med en tillståndsansökan och därefter provtagning i byggnaden. För att sanera asbest krävs utbildad personal och stränga skyddsåtgärder.

När du anlitar en professionell asbestsanerare behöver du inte oroa dig. De har det kunnande och den erfarenhet som krävs för att göra ett säkert arbete. Området spärras av och man sätter upp säkerhets- och luftslussar. I slussarna skapas ett undertryck som gör att de skadliga asbestfibrerna inte kan ta sig ut i den närliggande miljön. I arbetet med asbestsanering ingår också transport och deponi.

18 Mar 2023