Satsa på bättre isolering av huset i Idre

I Idre kan det bli rejält kallt om vintern. Men även på sommaren kan det vara bra med ny isolering för att hålla värmen ute. Det får dock inte bli alltför tätt.

Isolering av bostadshus är viktigt för att man ska ha ett drägligt klimat inomhus. På kalla platser som Idre är det självklart att det behövs bra isolering för att hålla kylan ute på vintern. Man vill ju inte elda för kråkorna, som det heter, särskilt inte nuförtiden när det ligger så mycket fokus på miljö- och energifrågor.

Den som har ett äldre hus i Idre bör därför se över husets isolering och eventuellt åtgärda den ifall den är bristfällig. Om man gör det så blir det behagligare inomhus samtidigt som uppvärmningskostnaderna minskar. Dessutom bidrar man till minskad växthuseffekt. På tal om växthuseffekt och klimatförändringar så är en väl utförd isolering viktig även under sommarhalvåret. När temperaturen stiger utomhus hjälper isoleringen nämligen till att hålla det relativt svalt inomhus.

Isolering stoppar både kyla och värme

Den valda isoleringen bör vara tillräckligt tät för att förhindra kyla eller värme från att tränga in. Samtidigt får den inte hindra den naturliga ventilation som behövs för att hålla bostaden frisk och fri från problem med fukt. Särskilt viktigt är det att tänka på detta ifall bostaden saknar forcerad ventilation. Då måste det få finnas kvar ett visst självdrag som säkerställer inomhusmiljön.

Därför kan det vara klokt att anlita en isoleringsentreprenör med den rätta erfarenhet. Denne kan välja rätt isoleringslösning som tar hänsyn till de unika förhållandena för området och för huset ifråga.

9 Sep 2023