Skalskyddet på huset

Vilken funktion har egentligen ett tak och vad är viktigt att tänka på vid takläggning? Hur ser moderna tak av idag ut och får man lägga precis vilket tak man vill på sitt hus eller behövs bygglov?

Skalskyddet på ett hus är det som hindrar något ovälkommet att komma in, som objudna gäster men även vind, kyla, värme och väta. Taket är den delen av huset som är högst upp och därmed får ta den värsta smällen gällande både vind och nederbörd. Därför är det viktigt att man noga ser om sitt tak och har återkommande kontroller gällande skador efter hårda vintrar och höga vindstyrkor. En lossnad takpanna eller plåt kan inte bara orsaka skador på person eller egendom, utan även låta väta från snö och regn tränga in under takbeklädnaden. Något som kan ta tid att upptäcka och som kan kosta stora summor att åtgärda. Därför är det också viktigt att man väljer en takhöjd, taklutning och takbeklädnad som passar såväl huset som var i landet huset står och hur utsatt huset är för vind och andra omständigheter. Exempelvis kan ett hus på en oskyddad mark vid havet långt i norr kräva annan takbeklädnad än ett hus som står skyddat i landets södra delar.

Moderna tak av idag

Idag har det blivit modernt att bygga hus med pulpettak, eller med flera olika tak och takhöjder. Det är en slags tak som också ger möjlighet till fler ljusinsläpp och ökad boyta. Det har även blivit vanligt att man lägger en takbeklädnad av takpapp, plåt eller ett levande tak med sedum-växter, istället för de mer traditionella takpannorna. Den friheten skapar en mer dynamisk miljö och större variation för husägarna att skapa sin egen stil och lägga tak efter smak och plånbok.

Proceduren vid takläggning

Om man ska lägga om sitt tak så kan det vara värt att inte bara fundera över takbeklädnad utan även ifall man vill behålla sin ursprungliga taklutning och takhöjd, eller passa på att ändra den. Har man funderingar på någon slags ändring så bör man börja med att kontrollera vilka regler som gäller i hemkommunen och vilka ändringar som kräver bygglov. Det kan till och med krävas bygglov om man byter färg på takbeklädnaden, så kontrollera alltid först. Om man har svårt att bestämma sig så kan man alltid få hjälp av en arkitekt eller en byggfirma, som även kan åta sig hela takläggningen.

3 Jun 2020