Skillnaden mellan en Friggebod och Attefallshus

Det är ju så inne numera att bygga till på det hus man redan har. Antingen vill man bygga ett garage, ett hus på tomten som kan inhysa långväga gäster, eller som man kan använda som arbetsrum för den som har eget företag. Ända sedan politikern Birgit Friggebo införde Friggeboden som vi kunde bygga på den egna tomten och som inte krävde bygglov har det varit populärt att bygga dessa. De har använts till allt från lider, med redskap i, till garage och fritidshus. Nu har Attefallshusen blivit minst lika populära att bygga som Friggebodarna och har som gäststuga slagit ut dem. Fördelarna med Attefallshusen är flera, framför allt handlar det om att man får inreda dem som boningshus; med tillgång till vatten- och avlopp. Här går vi igenom de olika regler som omgärdar dem.

Detta får du göra med en Friggebod

En Friggebod får du inte bygga som är större än 15 kvadratmeter. Den får vara som högst 3 meter upp till taknocken, och man mäter från markens medelnivå invid byggnaden. Man måste ha ett boningshus på tomten innan man får bygga en Friggebod. Den ska även vara byggs minst 4 meter från tomtgränsen, om den ska vara närmare tomtgränsen än så, måste grannarna ha tillfrågats och gett sitt medgivande i så fall. En Friggebod kan du bara använda som garage, förråd, växthus bastu, eller till och med som ett båthus, om du har behov av en sådan.

Detta får du göra med ett Attefallshus

Ett Attefallshus får du göra så mycket mer än vad du får göra med en Friggebod. I motsats till en Friggebod som endast får vara som mest 15 kvadratmeter stort, får du bygga Attefallshuset i hela 25 kvadratmeter och med en nockhöjd på 4 meter. Ett Attefallshus måste byggas 4,5 meter från tomtgränsen och 100 meter från strandskyddsgränsen. Du har inte heller här något krav på bygglov, liksom i fallet med en Friggebod, men du har enn plikt att anmäla om att du bygger ett Attefallshus till staden där du bor.

Attefallshus kan bli en komplementbostad

Till skillnad från en Friggebod kan du inreda den som en självständig bostad, med vatten och avlopp och den får man hyra ut som en bostad till någon som så önskar. På så sätt kan den bli ett fritidshus, ett gästhus eller som ett uthyrt hus till någon som kan tänka sig bo smått. Framför allt i Stockholm finns det ett ganska högt tryck på bostadshus som Atteefallshus i Stockhlolm som man kan hyra ut.

16 Jun 2018