Tips på hur du kan brandsäkra hemmet

Hur stor risk finns i att förolyckas i samband med en eldsvåda? I Sverige omkommer omkring 100 personer varje år i samband med bränder, de flesta av dessa gör det i det egna hemmet. Det finns således - trots att Sverige ligger långt fram gällande brandsäkerhet - all anledning att agera preventivt och i syfte att förhindra en brand från att ta fart. Vi tänkte ge tips på hur du kan brandsäkra hemmet.

Den vanligaste anledningen till att det börjar brinna i ett hushåll är vare sig elektronik, elektricitet eller levande ljus. Det handlar istället om män, om kvinnor och om barn. Kort sagt: det är den mänskliga faktorn som ofta är orsaken. En kille glömmer en pizza i ugnen efter en sen utekväll, en stressad mamma glömmer att släcka ljusen efter adventsfikat och ett barn leker med några hittade tändstickor inne på rummet.

Det är också där den stora förändringen kan göras för att brandsäkra hemmet. Genom att vara mer vaksam i vardagen så kan man också slippa de ödesdigra konsekvenser som en brand för med sig.

Tre vanliga orsaker till bränder i hemmet

Man kan emellertid inte heller blunda för att det finns riskzoner i hemmet där fler bränder riskerar att starta och ta fart. Köket är den plats där absolut flest bränder börjar. Detta av naturliga skäl - vi lagar mat på heta plattor, vi glömmer en kastrull på spisen och därefter så är branden ett faktum.

Det andra vanliga skälet till att en brand startar handlar om levande ljus. Något som alltså är väldigt säsongsbetonat och där perioden mellan november och januari - med största risk i December - är den säsong där flest bränder startar. Vi har ett behov av ljus i och med mörkret - och vi har traditioner där vi använder levande ljus vid jul och i samband med advent.

Men, vi har även vardagen och stressen att ta hänsyn till. Det är enkelt att tända ett ljus och veta att det ökar mysfaktorn, men det är svårare att komma ihåg att släcka det om man måste skynda sig till jobbet, klä barnen inför förskola och hinna med alla andra göromål under en vanlig morgon i mitten av December.

Det tredje skälet handlar om vårt ökade behov av elektricitet och elektronik. Idag använder vi mer elektronik än vad vi gjorde förr. Detta belastar dels elsystemen i villorna som inte är byggda för denna påfrestning och som genom detta också blir farliga.

Dessutom är många elektroniska apparater felkonstruerade och drabbas av överhettning i samband med att man laddar dem. En överhettning som kan leda till en brand om de ligger på något material som kan antändas. Placerar du exempelvis din mobil på en bok på nattduksbordet medan du laddar över natten så kan du, bokstavligt talat, alltså leka med elden.

Så skyddar du dig och ditt hem

Om man vet vilka riskområden som finns i hemmet så kan man skydda sig på ett bättre sätt. Vi tänkte ge några mer konkreta tips kring hur man kan brandsäkra hemmet. Men innan dess: kom ihåg att den mänskliga faktorn är den största orsaken. Tänk till innan och försök att agera på ett bättre - och säkrare - sätt i din vardag. Tyvärr räcker det med ett enda misstag om man talar om bränder - en minuts ouppmärksamhet från din sida kan orsaka en katastrof.

  • Brandvarnare. En av de absolut viktigaste uppfinnar som tagits fram. En billig livförsäkring som genom åren räddat åtskilliga liv och förhindrat katastrofer. Du bör ha en brandvarnare i varje sovrum och du bör ha en sådan på varje våningsplan. Kontrollera dessa regelbundet och se till att byta batterier någon gång per år. Ett tips är att du sammankopplar dina brandvarnare så att samtliga löses ut i samband med rökutveckling. Detta speciellt om du bor i ett större hus.
  • Brandsläckare: En brandsläckare med sex kilo pulver ska finnas i ett hushåll. Det kan även handla om två stycken med halva den vikten. Genom att ha en brandsläckare tillhands så kan du snabbt agera och släcka en brand innan den sprider sig.
  • Brandfilt. Se till att det finns en brandfilt i köket. Den kan du ha liggande i en låda i anslutning till spisen. Genom att kväva branden direkt så förhindrar du katastrofen.
  • Handlingsplan: Hur gör ni om det börjar brinna? Panik är den värsta fiende man kan ha i samband med bränder. Genom att skapa en handlingsplan så kan man agera mer rationellt och logiskt; man följer en invand rutin där alla vet vad som ska göras. Träna tillsammans med barnen och lär dem hur de ska agera i händelse av en eldsvåda.
  • Grenkontakt Istället för att gå omkring och dra ut alla sladdar så kan du - läs: en elektriker - koppla in en grenkontakt som gör det möjligt för dig att strypa strömmen med ett enkelt knapptryck.
5 May 2020