Torrsugning Uppsala – vad är det?

Torrsugning Uppsala är en effektiv metod för sanering. Torrsugen är ett fordon anpassad för att suga in torrt material. Snabbt, enkelt och miljövänligt!

En vanlig och bra metod för sanering är den så kallad torrsugning. Den utförs med hjälp en torrsug, ett fordon vars främsta användningsområde är att suga in torra material. Syftet är att snabbt kunna suga ut material i exempelvis trånga utrymmen. Metoden är populär vid sanering av mögel. För att kunna föreställa sig vad en torrsugning Uppsala innebär så kan man beskriva det som att man dammsuger med en gigantisk maskin. Materialen sugs in i torrsugen tills bilen är full. Sedan transporteras det insugna materialet till en lämpad plats. Sugbilen är ett bra verktyg som kan användas för olika uppdrag. Det kan exempelvis suga ut kutterspån, sand, grus eller singel med flera. Behöver man behandla mögelskadat material så är torrsugning ett bra alternativ då själva sug-processen dammar mindre jämfört med andra typer av sanering. Mindre damm leder till mindre luftföroreningar på platsen som behandlas av skadan. Med andra ord betyder det en bättre arbetsmiljö både för kunden och arbetsteamet.

Torrsugning och dess fördelar

Torrsugning hanterar materialet på ett riskfritt sätt då farliga eller hälsovådliga, allergiframkallande partiklar sugs åt snabbt och de hinner inte hamna i luften. Det är en av metodens största fördelar och även orsaken till att den används vid saneringar. Sugen måste utrustas med speciella filter för att garantera saneringens lyckade resultat. Ytterligare ett plus är att en torrsugning även kan utföras i trånga utrymmen till exempelvis på vindar eller krypgrund.

Metoden har ett bevisat bra effekt vid förflyttning av bland annat sand, grus, isolering och en rad andra material. Man suger helt enkelt upp det material man vill förflytta och blåser sedan ut det där man ska ha det. Exempelvis om man ska byta singel på ett tak eller lägga ny isolering på en vind.

Torrsugning vs vakuumsugning

Vakuumsugning är ett alternativ till torrsugning. Skillnaden de emellan är att torrsugning i de allra flesta fall används endast vid hanteringen av torra material. Något som är likt dessa två metoder emellan är att båda kan behandla och hantera stora volymer med precis lika snabba resultat. Både torr och vakuumsugning är vänliga mot miljön. Sugfordonen är inte skadliga för miljön och uppfyller alla branschkrav. Det enda negativa med torrsugning är dess bullernivå, något som industrin ständigt jobbar med att förbättra. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.torrsugninguppsala.se/

18 Mar 2020