Underhållet viktigast med stor nederbörd

Den senaste tiden har vi sett en stor nederbörd som har kommit det ena efter det andra. På många håll har det aldrig varit så stor nederbörd som har inträffat i år. Särskilt i delar av Norrland och på orter längs den svenska nordostkusten har det fallit stora mängder snö. De är i sådan tider som man som husägare vill veta att taket verkligen håller för den stora nederbörden. Tak är av just de anledningar särskilt känsliga eftersom det är så pass högt tryck på dem. Taket och underhållet av det är särskilt viktigt och bör göras minst en gång om året. Både som nu under vintern, bör man vara uppe på taket och se till att skotta undan snön för at inte trycket ska bli för högt på taket och fukt kan leta sin in i det. Hängrännor bör också se söver, så att inte is och snö täpper till då nederbörden senare förvandlas till regn och behöver rännor för att försvinna från taket.

Se över dräneringen kring huset

Det är även viktigt att hålla dräneringen i skick. Är man osäker på hur det står till, kan man låta en besiktningsman kontrollera den, och kontrollera om det finns någon framtida risk för fukt. Efter att en sådan har gjort bör man även se över husfasaden. Är den tillräckligt tätad? Behöver den isoleras bättre? Det är stora mängder inomhusvärme som sipprar ute genom väggar, så mycket som 15 procent sipprar ut genom väggarna på ett lite äldre hus. Därför är det viktigt att kontrollera fasadens skick då och då. Ett väl tätat hus behåller värmen bättre, vilket gör att du inte behöver slösa kostnader på uppvärmningen. Många gånger ”eldas det för kråkorna”, på grund av att väggar, golv och tak inte är tillräckligt tätade. Därför bör man alltid se över isoleringen. Som lekman är det så gott som omöjligt att kontrollera det på egen hand. Då kan man be en kontrollansvarig och -certifierad komma ut till ens hem och göra en ordentlig kontroll.

Välj byggfirma på rätt sätt

Bor man i Stockholm finns det ett femtiotal renoveringsfirmor att välja mellan. Man kan antingen välja ett av de större firmorna, eller något med en lägre bemanningsskara. De stora firmorna har ofta svårt att komma loss på en gång, medan de mindre har lättare att omorganisera sig så att de kan komma loss på en gång och när du vill ha tjänsterna utförda. Ibland kan det finnas en poäng att anlita ett mindre företag då de har snabbare till beslut, men kan även erbjuda bredare tjänster, då de ofta samarbetar med andra hantverkare och kan genom kontakter få tag i hantverkare som behövs för olika tjänster. 

27 Mar 2018