Utbildningen som krävs för att bli mäklare

Att fler och fler utbildar sig till mäklare är en trend som visar sig på många platser runt om i landet. Bara vid mäklarutbildningen i Luleå hade man vid den senaste antagningen tre stycken förstahandssökningar per plats. För att bli en fullgod registrerad fastighetsmäklare krävs det sammantaget en hel del behörigheter och poäng.

Teoretisk utbildning (Universitet eller högskola)

Vill man bli registrerad som en fastighetsmäklare med fullständig registrering ska man ha gått en utbildning vid universitet eller högskola med offentlig huvudman, alternativt hos en enskild utbildningsanordnare med riktig behörighet att utfärda examen.

Bestämmer man sig för att läsa hos någon övrig utbildningsanordnare ska de kurserna bli tillgodoräknade vid en högskola eller ett universitet med en offentlig huvudman för att de ska anses vara användbara.

Poängkraven för en teoretisk mäklarutbildning ska omfatta som allra minst 120 högskolepoäng.  

Vad ska en utbildning innehålla?

En mäklarutbildning utgörs av många delar, bland annat:

  • Fastighetsförmedling (30 högskolepoäng som minst) – Här får man bland annat en allmän introduktion till yrket med utbildning inom exempelvis mäklarsed och förmedling ur ett internationellt perspektiv. Efter introduktionen följer bland annat Ekonomi och Juridik för fastighetsmäklare.
  • Fastighetsrätt (15 högskolepoäng som minst) – I den här delen får aspirerande mäklare bland annat lära sig om allmän fastighetsrätt samt servitut och nyttjanderätt. Förutom dessa innefattar utbildningsdelen även bostadsrätt som inkluderar lag om ekonomiska föreninger samt lag om fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt och rätten därtill.
  • Annan civilrätt (15 högskolepoäng som minst) – Här får studenterna lära sig om bland annat fordringsrätt, kontraktsrätt, avtalsrätt och civilrättens grunder. Även familjerätt med särskilt fokus mot arvsrättsliga- och bodelningsfrågor täcks i den här delen av utbildningen.
  • Skatterätt (7,5 högskolepoäng som minst) – Här får man bland annat lära sig om beskattning av bostadsrätter och fastigheter. Även de olika inkomstslagen tas upp här, ett ämne som överlappar lite grand med skattesystemets uppbyggnad & funktion, ett annat delämne i kursen. Förutom det här tas även kapitalvinstberäkning och uppskjuten beskattning upp i den här delen av utbildningen.

Byggnadsteknik (7,5 högskolepoäng som minst) – Att vara mäklare handlar inte bara om ekonomi, säljande och fastighetsrätt. En mäklare måste även veta en hel del om byggnadsteknik – saker som besiktningsteknik, byggnadsbestämmelser, energideklarationer, etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning och byggnadsbestämmelser tas upp i den här delen av kursen.

16 Jan 2017