Utför samma person min hemstädning i Stockholm?

Att anlita en person för att utföra sin hemstädning är att låta någon få tillgång till sitt hem. Det är därför viktigt att man litar på denna person, att ett förtroende er emellan byggs upp och att man helt enkelt vågar släppa kontrollen över sitt hus.

Detta kan vara nog svårt som det är, det är liksom ens innersta väsen som man ger en annan person möjlighet att utforska och många pekar dessutom på stöldrisken som en av anledningarna till att de inte använder sig av hemstädning. I mindre orter blir det mer naturligt med hemstädning då det är samma person som kommer varje gång – eller åtminstone någon som man vet vem det är genom att staden eller samhället man bor i är mindre och att man därför får bättre överblick.

Alla känner alla på något sätt – men om man bor i en större stad som Stockholm så kan det här med hemstädning bli lite knepigare. Man kanske anlitar en firma som sköter sin hemstädning, en firma som visar sig ha över hundra anställda och det därför visar sig att det är olika personer som varje gång dyker upp för att städa det hus eller den lägenhet man har där i Stockholm. Det är alltså svårare att släppa lite på kontrollen i Stockholm än vad det är i övriga delar av landet då det gäller hemstädning. Men man ska dock veta att det finns lösningar på detta problem och ett av dem är att man kräver av företaget att det ska vara samma person som utför sin hemstädning – en eller möjligen två. Detta brukar faktiskt kunna gå att ordna och det brukar faktiskt även vara så att personen i fråga även föredrar att arbeta på detta sätt istället för att åka runt bland olika hus.

Detta kan man också tänka sig – det blir lättare med hemstädning om man vet vad som ska göras, hur huset ser ut och exakt vad kunden som bor där har för önskemål – detta gäller naturligtvis överallt och inte bara i Stockholm även om det blir betydligt tydligare just där. Alltså – att kräva samma person för sin hemstädning ska inte ses som orimligt eller fult, det handlar om ditt hem, din trygghet och dina önskemål och det är upp till företaget i fråga att uppfylla dessa. Ställ krav, var hård men rättvis – i Stockholm finns många företag som sysslar med hemstädning och det är därför också lätt att byta om du inte tas på allvar.

Behöver jag ge personen som utför min hemstädning i Stockholm dricks?

I Sverige behöver man inte ge dricks – egentligen inte ens i serviceyrken även om de flesta tror det – utan denna ingår i den lön som personen får. Det är alltså inget krav att man ger personen om utför sin hemstädning en extra slant även om det naturligtvis skulle uppskattas av personen i fråga.

I Stockholm är det nämligen dyrt att leva som det är och känner man att man har råd att ge denna person lite extra i bidrag för denna hemstädning så varför inte? Sköt det snyggt bara utan att ge några skamkänslor.

25 Jun 2017