Vad är det som är så bra med PVC fönster?

Vad är bra eller dåligt med PVC fönster? Fördelarna är att de är prisvärda, de är billigare än andra fönster. De kräver inte lika mycket underhåll som andra fönster, de är tätare än andra fönster. I tester har PVC fönster visat sig kräva mycket energi vid tillverkningen, men energin stannar kvar i PVC fönster. Så länge de återvinns gör de endast liten påverkan på miljön. Det som talar emot PVC fönster är utseendet. Eftersom dessa fönster är tillverkade i plast får de inte samma utseende som glasfönster. Äldre PVC fönster tenderar att gulna efter ett tag, vilket man inte vill ha. En annan nackdel är den att skulle de skadas på något sätt är det omöjligt att renovera, eller laga dem.

Fördelar med allt

Det finns för- och nackdelar med allt. Det bästa är att bestämma sig för vilka egenskaper som är viktigast med de egna fönstren som man vill ha. Många PVC fönster har en hållbarhet på 30 år, och har därför en garanti på så lång tid. Då ska man tänka på att många av våra fönster har funnits i nära på 100 år. Det viktigaste med de fönster man skaffar är att de ska uppfylla vissa krav på säkerhet. De ska till exempel ska de ha barnsäkra lås. Fönstren ska vara lufttäta och regntäta. De ska skydda mot buller och ljud utifrån och kunna isolera värme inomhus.

Vad är spröjsade fönster?

Alla fönster måste ha en karm som gör att fönstret sitter fast i husväggen. Det fönstret har en båge. En fönsterbåge är den delen av fönstret som går att öppna. Bågen i sin tur är monterad i karmen och kan antingen vara enkel eller kopplad. Den öppningsbara delen av ett fönster kallas också fönsterlufter. Spröjsade fönster är fönster som har trälister i sitt fönster.

Fönster öppnas på olika sätt

Ett fönster kan öppnas på olika sätt. I ett slagfönster är bågarna fastsatta i karmen. De kan öppnas antingen inåt eller utåt. Ett fönster kan också öppnas så att de vrids inåt eller utåt och då hänger bågarna i gångleder som är monterade i karmen. Fönster kan även öppnas som skjutfönster, då skjuts de sidledes, uppåt eller nedåt. Vikfönster är fönster som är förbundna med ett gångjärn och har ett glidbeslag som löper i spår i karmens över- eller i ett understycke.

Energisparande fönster

De flesta fönster är tvåglasfönster, men i takt med att vi vill spara energi, ser vi fler och fler treglasfönster som isolerar fönstren, både så att värme inte släpps ut, inte heller att buller och oljud kommer in.

Om du är intresserad av att byta till PVC fönster, läs mer på denna site.

11 Jan 2018